ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Налагат ограничения в риболова по Волга

волга

От Федералната агенция по рибарство официално обявиха, ще предстои да се въведат ограничения в улова на риба по река Волга. Най-голямата руска река страда от обезрибяване и тази тенденция и съвсем отчетлива през последните години.

Специалистите изтъкват, че много фактори влияят на не­гативното състояние на рибните ресурси, но особено фра­пиращо е въздействието на неравномерния отток през раз­множителния период, което води до драстични загуби при естественото възпроизводство. Това е вследствие на мно­жеството изградени изкуствени водоеми по поречието, които черпят вода за всякакви нужди, включително и енергийни. Така на практика никой не е в състояние да гарантира норма­лен пролетен отток на Волга.

От Руската агенция по рибарство изтъкват, че риболовци­те на практика нямат вина за лошото състояние на рибните ресурси, но ще са принудени да понесат рестрикциите. Пред­вижда се намаляване на лимитите на улова дори и за така наречените народни риби като платика и бабушка.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ