НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Веслонос носи бонус на язовир „Пясъчник“

веслонос

При поредната зарибителна акция на сдружение „Олим­пик 2002“, проведена наскоро на язовир „Пясъчник“, вни­манието привлече една малко позната и много атрактив­на риба. Ентусиастите от сдружението, наред с пуснатите шаранчета, добавиха и един израсъл до метър на дължина веслонос.

Тази риба ще е голямата цел на риболовците след откри­ването на сезона от началото на юни. Който я улови, ще по­лучи ваучър от 100 лева за пазаруване в избран от сдруже­нието магазин. Но има и едно важно условие: рибата трябва да бъде върната на свобода, за да се радва на живота и да продължава да поддържа тръпката на най-запалените ри­бари, любители на „Пясъчник“.

Веслоносът е представител на есетрообразните риби. Родината му е Северна Америка. Среща се в Мисисипи и повечето големи притоци, живее и в езерни води. В родина­та си достига до 70 кг и дължина от 2 метра. Пренесен е в Европа, където показва учудваща адаптивност. Поддава се и на изкуствено отглеждане. По този път вече е усвоено про­изводството му в няколко наши рибовъдни ферми. Част от продукцията отива на пазара, а друга част – за зарибяване. Пускат го предимно в частни водоеми, но както се вижда, вече ще живее и в свободен язовир.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ