НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална риболовна информация от родните водоеми

актуална риболовна информация

ЯЗОВИР „КОПРИНКА“

Извади се някой и друг шаран от порядъка на 2-3 кг от нача­лото на сезона, каракудата показа признаци на добро настро­ение, но към края на юни рибата изненадващо се отдръпна и последваха тотални разочарования – и за бреговите риболо­вци, и за тролингистите. Най-вероятната причина за неудачи­те е променливото време и честите валежи. Калните пътища на много места затрудняват достъпа с автомобили.

ЯЗОВИР „ДУШАНЦИ“

Платики и бабушки от средна големина са рибите от оби­чайния улов на всички, залагащи на плувкаджийски риболов. За по-непретенциозните – уклеи. Чува се за хванати единич­ни едри пъстърви, но чакащите шаран все още са в търпели­во очакване. В приустиевата част откъм вливащата се река Тополница местата са ограничени и в почивните дни трудно се намира свободна територия по брега. Бивакуващи на па­латки се оплакват от нашествие на кърлежи.

ЯЗОВИР „ДОСПАТ”

Пъстървите си остават приоритет за родопския язовир, но с напредване на лятото изявите им ще намаляват. Все пак те са студенолюбиви риби за нашите водоеми. Занимавка става с бабушки и караку­ди при риболов с въдици от брега. Костурите също са на раз­положение и могат да спасят риболова. Другите обитатели на язовира имат периферно значение за риболовците.

ЯЗОВИР „ПАНЧАРЕВО”

Доста добър, в някои дни дори интензивен риболов ста­ва на най-предпочтания и един от най-посещаваните от софиянци водоеми. Ловят се платики и бабушки. Двата вида се очертават като доминиращи в последно време. По-рядко ще се хване караку­да, а са възможни и приятни изненади с шаран. Уточняваме, че наскоро беше проведено зарибяване с отрасли шарани, които вече преживяха периода на адаптация. Все пак да на­помним, че за успешен риболов е важно да се случи ден без резки промени в нивото на водата.

РЕКА ОГОСТА

Бели мрени посред лято – това не е типично, но има май­стори в Монтанско, които са им изучили маниерите и место­обитанията и трупат активи. В долното течение на реката за­мятат и за щука, като резултатите са променливи. Хващат се хищници, но не всеки ден са активни и разочарования не са изключени. Под стената на едноименния язовир, в района на гр. Монтана ловят пъстърви.

РЕКА ТУНДЖА

Риболовът по река Тунджа премина към типичния си летен режим и някои от рибите, които представляваха интерес при зимни условия, сега остават встрани от вниманието. По-инте­ресни са шарани и сомове, особено в долното течение след гр. Елхово, където има и най-подходящи местообитания за елитните риби. Местни хора вече се похвалиха с уловени со­лидни шарани по реката от порядъка на 5-6 кг.

ЛРС-Кърджали – Зарибиха  с 400 сомчета язовир „Кърджали”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ