ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ИАРА в акция – Нощни проверки по водоемите в страната

ИАРА в акция

Контролът по водоемите в страна­та от инспектори на ИАРА продължа­ва. Нещо повече, често се извършват и нощни проверки, за да се пресекат всякакви опити за бракониерство. Ето някои факти.

*Екип от ИАРА-Габрово е извършил нощна проверка по вода на язовир „Ал. Стамболийски“. Установени са две брако­ниерски мрежи (по 100 м всяка), поставе­ни в работно положение. Нарушителите са успели да се измъкнат. При продължи­лия обход са намерени и иззети 20 броя самоделни уреди за улов на хищни риби тип „герим“.

*След получен сигнал за нарушители в язовир „Въча“ в тъмната част на деноно­щието, е предприета акция от инспектори на ИАРА-Смолян. Спряна е за проверка лодка с две лица в нея, превозващи три мрежи с уловена в тях риба (включител­но и една руска есетра към 10 кг). Оказва се, че нарушителите се укриват в къща за гости на брега на язовира и въпреки съдействието на полицията осуетяват ус­тановяването на самоличността им. Бра­кониерите са известни на контролните ор­гани и ще бъдат призовани по надлежния ред за съставяне на актове за извърше­ните нарушения.

ИАРА в акция

*Масираните проверки във водоемите в Бургаска област продължават. Местните инспектори са извършили обход по бре­га и по вода на язовир „Мандра“. Открити в работно положение и иззети са 1300 м бракониерски мрежи. На езеро Вая са из­вадени още 500 м бракониерски мрежи, а уловената около 15 кг сребриста каракуда е освободена. Проверки са извършени и в морски води, където също е имало брако­ниерски изстъпления.

Конфискуваха лодка, кърмаци и мрежа от незаконни риболовци в Плевенско

*Служители от ИАРА-Плевен са спипа­ли бракониер с уловени с мрежа толсто­лоби при нощна проверка на язовир „Те­лиш“. При друга акция е извадена мрежа от старо речно корито при с. Ясен. От нея са освободени множество линове. Про­верката по Дунав е завършила с извадени кармаци с общо 130 куки на тях.

*След получен сигнал от МВР за спрян за проверка автомобил с мрежи и риба в Шумен, инспекторите от ИАРА правят ог­лед на място и установяват, че наруши­телят превозва 4 мрежи с обща дължина 240 м с уловена в тях риба – каракуда, с общо тегло 77 кг. На бракониера са със­тавени три акта, а конфискуваната риба е дарена на Защитено жилище за лица с психични разстройства в гр. Смядово.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ