ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Почистиха бреговете на язовир „Бели Лом“

почистиха бели лом

За провеждани акоакции от любители риболовци, орга­низирани в клубове и сдружения, сме писали многократно. Така къде реално, къде символично се почистват брегове­те на много наши реки и язовири.

Този път става дума за друго мероприятие, което пре­дизвиква само положителни асоциации. Десетки служите­ли на клон „Долен Дунав” на „Напоителни системи” ЕАД се събраха на язовир „Бели Лом“ в област Разград и почисти­ха пространствата за отдих и риболов. При това акцията имаше съвсем реални измерения – бяха събрани в поли­етиленови чували и извозени цели два камиона с боклуци. Яз. “Бели лом” е голям и отдавна се е превърнал в притегател­но място за любителите на природата и риболова. Но и следите от техния престой са видни – купища отпадъци от всякакво естество по бреговете.

Ръководството на „Напоителни системи” ЕАД призовава гражданите за по-отговорно отношение към природата.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ