НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Правомерно ли източват язовирите „Жребчево” и „Копринка”?

правомерно язовирите

Върховна административна прокуратура (ВАП) възлага проверка за управлението и контрола на водовземане и ползване на во­дите от язовирите „Жребчево“ и „Копринка“ на министъра на околната среда и водите.

Във ВАП е образувана преписка по сигнал от Българска федерация по риболовни спор­тове и граждани на община Нова Загора. В сигнала се излагат проблеми, свързани с на­маляване на нивото на водата в споменати­те язовири, поради неправомерно източване за частни цели, за липса на разходомерни устройства, въпреки дадени такива предпи­сания на МОСВ. Сочи се и че са отпускани количества вода от язовир „Копринка“ за напояване по направление Стара Загора, но същите са били пренасочени за други цели.

Проверката, която МОСВ ще извърши, следва да изясни всички въпроси относно данните в сигнала, свързани с управление­то и контрола на водовземане и ползване на води от посочените язовири, наличието на незаконни действия в тази връзка, както и реализация на административна и адми­нистративно наказателна отговорност, при установяване на данни за това.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Scroll to Top