ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ще отглеждат сом в Разградско

отглеждат сом

Със средства по проект от Програмата за морско дело и рибарство ще бъде изградена нова рибовъдна ферма в с. Костанденец, общ. Цар Калоян. В нея ще се отглежда европейски сом. Предвижда се обособяване на 28 басейна от полипропилен, разположени в стопанска сграда от 800 кв м. Ще се изгради и фотоволтаична система за собствени нужди, която ще осигурява фермата за сом с ел. енергия.

Критично празни водоеми в Източна България

Инвестицията е на стойност малко над 1,1 млн. лева. Според проекта, стопанството трябва да бъде готово до лятото на следващата година.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ