ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална риболовна информация от родните водоеми

актуална информация от водоеми

ЯЗОВИР „ИСКЪР“

Топлото време през почти целия септември отвори отлич­ни възможности за тролингистите, които направиха впечатля­ващи улови на сом. За трофейни попадения не ни е известно, но риби докъм 15-20 кг се извадиха доста. От брега обаче слуката е епизодична и отзивите са разнопосочни. Има някои вести за хващани платики и бабушки, но не липсват и тотални разочарования от безрибие. Първи, макар и плахи опити за активизиране на костура – приятни серии в ранно утро и по вечерно време са направили спинингисти.

ЯЗОВИР „КОПРИНКА“

Макар и драстично спаднал, което предизвиква всеобщо безпокойство и недоволство в рибарската общност, язовирът продължава да се радва на висока посещаемост. Особено в почивните дни се събират десетки рибари по оголените брегове, които сега поне са достъпни в обширни територии. По отношение на мирните риби няма кой знае какво да се отбележи, но определено се забелязва активизиране на кос­турите и очевидно към тях ще е насочено вниманието през следващите есенни дни. Живите рибки като стръв работят безотказно, но идва времето и на силиконките.

ЯЗОВИР „ЙОВКОВЦИ“

Няколко сома, уловени от великотърновски рибари на буй, са осмислили излета на групата. Чува се и за хващани щуки – на местна жива рибка, подадена на тапа в близост до планта­циите от водорасли. Да припомним, че там има и бяла риба, което подсказва, че хищниците ще бъдат преследвани и през есенните дни. От мирните риби може да се потърси каракуда на дъно, но такава мисия е с несигурен резултат.

ЯЗОВИР „ГОЛЯМ БЕГЛИК“

И на този родопски язовир костурската инвазия е налице. Силните изяви на раираните хищници зачестиха и това е оч­аквано с оглед захлаждането на времето. Рибари, бивакува­ли там споделят, че са имали зрелищни серии, при които са натрупали солиден актив за сравнително кратко време. И то при риболов на плувка и бели червеи за стръв. Хващаните костури са били от средна големина.

БАЛАСТРИЕРА ДИНКАТА

Три мерни щуки, налетели на жива бабушка, са осмислили излета на пазарджишки риболовци наскоро. На тази баласт­риера, обособена по поречието на река Тополница, може да се проведе и приятен плувкаджийски риболов с бабушки, ко­стури, уклеи.

РЕКА ЯНТРА

Извади се някой и друг по-приличен сом по реката в учас­тъка от Горна Оряховица до Бяла, има данни и за хванати шарани, но при всички случаи риболовът е труден в услови­ята на продължаващо маловодие. По корекциите на Янтра щуката вече влиза в работен режим.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ