ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Навлезе дунавски морунаш в река Искър

морунаш искър

Миграционните преходи на дунавския мору­наш подраниха и това беше очаквано, предвид необичайната пролет в началото на февруари. За силен риболов в долното течение на река Искър първо съобщиха от околностите на с. Ги­ген, а после и от други селища по поречието. Хващаха се типичните за този сезон едри мору­наши от половинка, а има и по-големи.

В забавената, дълбока и замътена вода, ка­квато представлява р. Искър в тази си част, фи­дерният риболов е най-резултатен и мнозина залагат на него. По стъкмяването на линията всеки си има своите виждания, но по отношение на стръвта няма две мнения – белите червеи са топ примамка. Никой не си и помисля да ги игнорира.

Застудяването вероятно ще позабави про­цеса на активизиране, но рибите бързо ще си върнат настроението и може да се каже, че про­летните празници по реката започват.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ