ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Промени в календара за държавния шампионат на плувкаджиите

шампионат

На проведеното заседание на Техническа­та комисия към секция „Плувка“ в Българска­та федерация по риболовни спортове бяха взети някои важни решения по отношение провеждането на държавния шампионат през тази година. С оглед съвпадение на дати с календара на ФИПС се наложи промя­на на датите за провеждане на турнирите от трети и четвърти кръг. И така, третият кръг се изтегля за по-ранна дата, а четвъртият кръг – за по-късна, като избраните водоеми остават същите. По-долу предлагаме актуализирана­та програма.

„Майсторите” безапелационни на леда на язовир „Малък Беглик”

За главен съдия на провеждания шампионат бе избран Даниел Спасов, а за помощ­ник – Станислав Банков. Уточнено бе, че при невъзможност за провеждането на даден кръг, датата не се заменя, а се играе следващия кръг. Направени бяха и някои промени в със­тава на Техническата комисия.

За участие в шампионата всеки отбор трябва да заплати такса по 200 лева на кръг или общо 800 лева за четирите кръга и да подготви картотеки на състезателите не по късно от 15 дни преди първия кръг.

Програма

I кръг – Гребен канал в Пловдив 22-25 ап­рил 2021 г.

II кръг – Езерото в Шумен 20-23 май 2021 г.

III кръг – Язовир „Мандра“ до Бургас 10-13 юни 2021 г.

IV кръг – Язовир „Мандра“ до Бургас 22-25 юли 2021 г.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ