НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Актуална риболовна информация от родните водоеми към 30 март

актуално 30 март

За пореден път тази година се затрудняваме с акту­алната информация относно риболовната обстанов­ка у нас. Зимата ни връхлетя най-ненадейно през март и всякакви новини, представени сега, може да се ока­жат остарели до излизането на вестника от печат. Времето е доста динамично и условията се променят всекидневно. Да не говорим, че рибите се отдръпнаха повсеместно и пролетното им настроение секна.

ЯЗОВИР „КОПРИНКА“

Към 30 март каракудата се появи по плитките разлети участъци при с. Долно Сахране, но тъкмо да обявим, че е тръгнала да кълве, и отряза. Това е очаквано, предвид застудяването на времето и в общи линии цялата понататъшна информация в рубрика­та ще е белязана под този показател. Да добавим, че тръгна някакъв риболов на уклей по ръкавите, но и там има застой. Засега не е ясно кога риболовът ще потръгне в традиционния пролетен режим.

ЯЗОВИР „ПЯСЪЧНИК“

Първи каракуди и то с прилични габарити бяха извадени по двата обособени ръкава на язовира още в началото на март. Даже се чу и за хванати неголеми шарани на дънни въдици, измежду каракудите. Но цялото шоу приключи скоропостиж­но, преди да е започнало. Сега се чака втората вълна на ри­бешката инвазия. Рибари има, даже някои биваци устояха на късната зима и не се уплашиха от студа.

ЯЗОВИР „ПАНЧАРЕВО“

Риболовът продължава на същото място – в района на Гъбата при моста на Самоковско шосе, където водата офор­мя малко езерце от другата страна на пътя. Само че рибата сякаш още издребня. Сега се хващат предимно дребни ба­бушки и още по-дребни платички, с които дори занимавка не може да се получи. Уклей почти няма. Опитите да се потърси нещо по-едро в по-дълбока вода навътре не дават резултати.

Новата макара: Какво да проверим в нея

РЕКА МАРИЦА

Падналите валежи методично вдигнаха нивото и размътиха водата и риболовът към 30 март в обширни участъци по реката приключи за неопределено време. Все пак да споделим, че положителни от­зиви идваха напоследък от долното течение на река Чая, малко преди да се влее в Марица. Очевидно маришка риба (скобари и морунаши) е предпочела спокойствието в по-малката река, а това не остана незабелязано от местната рибарска гилдия.

РЕКА ИСКЪР

Морунашът продължава да е основна цел в цялото долно течение, но при продължителното пълноводие риболовът е силно затруднен и резултатите несигурни. Рибари наобикалят ВЕЦ-овете в Искърското дефиле, където поне има някаква за­нимавка с дребна риба.

РЕКА ИСКРЕЦКА

Балкански и американски пъстърви се ловят успоредно по старопланинската карстова река. Е, не са лесни, но все по ня­коя риба ще се хване при повече упорство и в нормални атмос­ферни условия. Припомняме, че реката е в режим „хвани-пус­ни“, а наскоро извършваха проверки на риболовците.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ