140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ентусиазирани рибари зарибиха р. Марица с шаранчета

марица шаранчета

Със събрани средства от да­рения ентусиазирани рибари от Свиленград и региона заку­пиха 10 хиляди шаранчета и ги пуснаха в Марица, в района на новия мост над реката. Рибки­те са по 20-30 г и са закупени от рибовъдното стопанство в пловдивското село Граф Игна­тиево.

Фидерният риболов се налага и по реките

Инициатори на благород­ната идея са най-запалените любители риболовци от града Ивелин Тодоров, Светослав Атанасов, Красимир Чаушев, Николай Георгиев, Десислав Жеков и Васил Иванов. Те по­ставили дарителски кутии в ня­колко магазина и само за три месеца събрали хиляда лева, с които закупили рибките. На зарибяването присъства и ше­фът на ИАРА в Хасково Коста­дин Костадинов, който изрази задоволство и определи учас­тниците в акцията като актив­ни сътрудници на Агенцията по рибарство. Същевременно предупреди, че ще засилят контрола по реката, за да се опазят тези шаранчета от злос­торници.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ