140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Фидерният риболов се налага и по реките

фидерният риболов по реките

Все по-често, когато поднасяме някаква актуална информация относно риболовната обстановка по нашите водоеми, уточняваме дали става дума за риболов на плувка или на фидер. През последните години популярност­та фидерните въдици расте лавинообразно. Те се оказаха страхотно оръжие за относи­телно краткотраен (еднодневен) риболов по язовирите. Речните риболовци сякаш ги подценяваха и продължаваха да си залагат предимно на плувкаджийски въдици. Е, това категорично се промени. Сега фидеристи ще се видят по всички големи наши реки, а много често техните постижения впечатляват и може категорично да бият резултатите на плувкаджиите.

ИАРА в действие – Залагат мрежи по малки и големи язовири

И в сезона на междусезонието, когато зима­та вече е на изпроводяк, а пролетта все още не е настъпила, от най-популярните ни реки идват положителни вести за силен риболов с уточнението, че най-добри резултати постигат заложилите на фидерни въдици.

фидерният риболов по реките

За трите най-големи реки на север от Балкана, които се вливат в Дунав, има вести за силен риболов в долните им течения, но с уговорката, че по-добри резултати се по­лучават с фидерни въдици. Да направим кратък анализ на картината по тях.

Янтра беше доста трудна с продължителното мало­водие, което измъчваше рибарите чак до Нова годи­на. После се понапълни, но бързо се оттече и придоби обичайния си вид. Риболо­вът не е спирал, но никак не е лесен, дори и след оттича­нето. Хора от „постоянното присъствие“ по реката в участъка от Велико Търново до Бяла, където са най-посещаваните дестинации споделят за добри резулта­ти с улов на трофейни кефа­ли и бели мрени при Първо­майци, Долна Оряховица, Драганово. Но забележете, на фидер! Не става дума за сериен улов, рибите са редки, но пък само от „теж­ка категория“. Да прибавим и факта, че при Първомай­ци вече се е раздвижила и каракудата, която също има своите почитатели. В същото време риболовът на плувка по реката е слаб Не че липсват плувкаджии, те винаги са готови да си пробват късмета, но търпят чести разочарования.

За поява на дунавски мо­рунаш в долното течение на река Искър вече съобщи­хме. В забавената вода при с. Гиген шоуто тръгна още с първото затопляне през февруари. Последва рязко застудяване, което до из­вестна степен спря ентусиа­зма на рибите, но зреещият хайвер ги кара да търсят оптималните места за мръс­тене и пасажите се движат.

фидерният риболов по реките

А щом са мобилни, при­емат и храна, за да попъл­нят енергийните ресурси. И там фидерните въдици се доказаха като силно оръ­жие, което влезе в арсенала даже и на закоравели мест­ни рибари, отдадени години наред на плувкаджийския риболов.

Река Огоста сякаш е с най-разнообразен облик в края на зимата и на прага на пролетта. Защо ли? Ами в района на гр. Монтана е привлекателна за пъстър­ваджии и даже се превърна в истински хит от началото на сезона на балканката, където се събираха изявени майстори от цялата страна, включително и звездите в състезателния риболов. По средното течение току идват вести за добър улов на кефали и скобари, а има и бонуси – бели мрени. На­долу обаче, колкото повече реката приближава Дунав и забавя ход, фидерните въдици стават толкова по- ефективни и се предпочитат пред въдици на плувка.

Сега няма да коментира­ме необятните възможности по отношение постройката на линията, съобразно кон­кретните условия: дълбо­чина, дънен грунт и релеф, сила на речно течение. Все пак да има на разположение класически фидерен прът и адекватна с големината си макара. С пакет подходяща фирмена захранка, с доза бели червеи за стръв и като добавка към храната, поло­жителните емоции по споме­натите наши реки с фидер­ната въдица са гарантирани. А е напълно възможно и да се натрупа солиден актив, какъвто в други сезони няма как да случи. При това не само с толкова чаканите ду­навски морунаши, но и с вся­какви други речни риби.

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ