140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ИАРА в действие – Засилени проверки по река Дунав

проверки дунав

*

ИАРА в действие – Засилени проверки по река Дунав

*Инспектори от ИАРА-Русе спипаха три заложени бракониерски (немаркирани) мре­жи с обща дължина 200 м при проверка по Дунав, във вътрешните водни огледала на остров Люляка. Уловената в тях риба е осво­бодена.

*И в друг район по Дунав, при остров Ес­перанто близо до с. Лесковец, е осуетено бракониерство. Там врачански надзорници са извършили проверка след предварително наблюдение и са извадили 5 мрежи с обща дължина 200 м.

*На язовир „Жребчево“ са извършени множество нощни проверки, някои от които съвместни с екипи от ИАРА-Стара Загора и ЦРОО. При една такава акция са заловени трима нарушители-мрежари, на които са съставени актове. Извадените общо 600 м мрежи са унищожени. При друга проверка са иззети нови 400 м бракониерски мрежи и надувна гумена лодка. Освободени са го­леми количества риба, предимно шаран и каракуда.

*Голяма активност се вижда и при бурга­ските надзорници. Там са извършили серия от проверки по вътрешните водоеми в об­ластта. Обходи са осъществени по язовир „Мандра“, езеро Вая и защитена местност „Узунгерен“. Иззети са мрежи с обща дъл­жина 900 м, както и една пластмасова лодка със 750 м мрежи в нея. Освободена и вър­ната във водата е 130 кг риба. Извършена е проверка с лодка и в акваторията на Черно море, в Бургаския залив.

*При извършена рутинна проверка по вода на язовир „Хр. Смирненски“, служители на ИАРА-Габрово са открили и извадили бли­зо 200 м бракониерски мрежи. Уловената в тях риба е освободена и върната обратно, а мрежите са иззети на съхранение.

Ще домакинстваме на световното първенство по спинингов риболов

*След подаден сигнал за бракониерство, екип от служители на ИАРА-Добрич и Гор­ска стража са извършили проверка на езеро Дуранкулак. При обхода са установени в ра­ботно положение 30 бр. винтери с улов от 2 кг раци в тях. Уредите са иззети, а раците са освободени.

*От ИАРА напомнят, че за всякакви забе­лязани нарушения по водоемите може да сигнализирате на тел. 112.

огледала на остров Люляка. Уловената в тях риба е осво­бодена.

*И в друг район по Дунав, при остров Ес­перанто близо до с. Лесковец, е осуетено бракониерство. Там врачански надзорници са извършили проверка след предварително наблюдение и са извадили 5 мрежи с обща дължина 200 м.

*На язовир „Жребчево“ са извършени множество нощни проверки, някои от които съвместни с екипи от ИАРА-Стара Загора и ЦРОО. При една такава акция са заловени трима нарушители-мрежари, на които са съставени актове. Извадените общо 600 м мрежи са унищожени. При друга проверка са иззети нови 400 м бракониерски мрежи и надувна гумена лодка. Освободени са го­леми количества риба, предимно шаран и каракуда.

*Голяма активност се вижда и при бурга­ските надзорници. Там са извършили серия от проверки по вътрешните водоеми в об­ластта. Обходи са осъществени по язовир „Мандра“, езеро Вая и защитена местност „Узунгерен“. Иззети са мрежи с обща дъл­жина 900 м, както и една пластмасова лодка със 750 м мрежи в нея. Освободена и вър­ната във водата е 130 кг риба. Извършена е проверка с лодка и в акваторията на Черно море, в Бургаския залив.

*При извършена рутинна проверка по вода на язовир „Хр. Смирненски“, служители на ИАРА-Габрово са открили и извадили бли­зо 200 м бракониерски мрежи. Уловената в тях риба е освободена и върната обратно, а мрежите са иззети на съхранение.

*След подаден сигнал за бракониерство, екип от служители на ИАРА-Добрич и Гор­ска стража са извършили проверка на езеро Дуранкулак. При обхода са установени в ра­ботно положение 30 бр. винтери с улов от 2 кг раци в тях. Уредите са иззети, а раците са освободени.

*От ИАРА напомнят, че за всякакви забе­лязани нарушения по водоемите може да сигнализирате на тел. 112.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ