НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Новата макара: Какво да проверим в нея

макара

Риболовната макара е основен елемент от въдица­та. Твърде ограничени са възможностите за съвре­менния риболовец, при които може да заложи на прът без макара – с така наречения директен телескоп или с щека. Във всички други случаи макарата е неизмен­на част от въдицата. В магазините разнообразието е огромно. Всеки може да намери търсената макара, според нуждите си, според изискванията за качество и съобразно финансовите възможности.

Сега няма да акцентираме върху принципа на действие или техническите параметри на спининговите макари. Правили сме го многократно. Приемаме, че вече сме се ориентирали каква макара ни е нужна – като големина, клас на изработка, вместимост на шпулата. Може дори да сме се спрели на кон­кретна фирма производител. Влезли сме в риболовния ма­газин с ясната идея какво тър­сим. Продавачът ни предлага посочената стока, а ние бук­вално сме захласнати от лъс­кавия й, направо безупречен външен вид. Но нека не бърза­ме с разплащането. Да напра­вим задължителната проверка на изправността й – най-вече тези механизми, които бързо и лесно може да бъдат тествани.

макара

Започваме с външния оглед

Да няма видими дефекти, свързани с недоглеждане при производството, наранявания по корпуса или драскотини по боята. Сглобяваме манивела­та (при пакетирането тя е в сгъ­нато положение) и завъртаме. При съвременните макари от висок клас и наличие на мно­жество лагери е недопустимо каквото и да е затормозяване при въртенето, нито пък шум или признаци на триене от до­пир на бигела до корпуса.

Фидерният риболов се налага и по реките

Ходът трябва да е балансиран

с продължително въртене по инерция (след като махнем ръка от манивелата).

Следващата стъпка е про­верка на обръщача (бигела). Отварянето да става с мини­мално усилие, а затварянето – и автоматично, при завъртане на макарата, и ръчно. Не се допускат засечки при нито един момент от тази процедура.

макара

Авансовата система също подлежи на тест

При затегнато положение шпулата не трябва да се вър­ти. Леко охлабваме врътката и пробваме с ръка. Завърта се с доста усилие. Охлабваме още, като шпулата все по-лесно се поддава на завъртане. При максимално охлабен аванс – тя се върти безпроблемно. Тръгваме и по обратния ред – с плавно притягане на врътка­та шпулата също така плавно трябва да се затяга. Някои ма­кари имат цифрови обозначе­ния на авансовия механизъм, които дават ориентация колко да се притяга или отпуска, за да се осигури нужното съпро­тивление при вадене на едра риба. Повечето модели обаче са без такава маркировка и оптималното регулиране на аванса се прави след известна практика. Продължаваме на­татък с подмяна на основната шпула с резервната. Обикно­вено това става посредством бутон и леко издърпване.

макара

Ако се открият дефекти

или каквито и да е отклонения от нормалната работа, редно е да помолим за друга макара от същия вид. Все пак купуваме нова стока и е недопустимо да правим компромиси с качест­вото.

Нека сме прецизни докрай в избора. Купуваме и подходя­щото влакно и го навиваме на място. Така ще се убедим, че макарата подрежда влакното равномерно. Това е типичен дефект за някои модели от по- нисък клас. Така ще проверим изправността и на водещата ролка.

Описаната проверка става в рамките на няколко мину­ти в магазина, но може да ни спести някои неприятности с установени впоследствие де­фекти. Все пак купуваме стока с намерение да я ползваме дълготрайно и трябва да сме максимално убедени, че ка­чеството й отговаря на цената.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ