140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Проведе се турнир по подледен риболов в памет на Дачката

дачката

Държавното първенство по риболов на лед завърши, вече обявихме шампионите и подгласниците им. Но в достоен финал на сезона на подледния риболов се пре­върна най-масовото състезание, прове­дено на родопския язовир „Малък Беглик“ – турнирът за купата „Йордан Софков – Дачката“. Общо 41 любители на ледени­те емоции се включиха в индивидуалното състезание в памет на покойния лидер на клуб „Мосела“ и дългогодишен председа­тел на секцията по подледен риболов.

Нов режим на риболова в Нацио­нален парк „Пирин“

дачката

Организаторите от риболовен клуб „Фиш мастърс“ се бяха погрижили за всичко, относно нормалното протичане на турнира. Даже беше изработена па­метна плоча на Дачката, която ще бъде поставена на подходящо място край язо­вира.

Както изискват правилата на индиви­дуално състезание, а и за улеснение на съдийския състав, отчитаха се бройките уловени риби, независимо от теглото им. В тази обстановка най-добре се ориенти­ра Йосиф Ганчев, който стана победител с общо 62 риби – костури и бабушки. Вто­ри се класира Методи Костов с 47 бройки, а трети – Митко Славов с 39. При дамите първо място спечели Анна Мария Кайма­канска с 13 извадени риби.

дачката

Турнирът се провежда за втора поред­на година и всички са на мнение, че тряб­ва да се превърне в традиционен. Наис­тина като достоен финал на сезона.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ