НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална риболовна информация от родните водоеми към 22 април

актуално 21 април

Голямо нямане в риболова се очерта през тази про­лет и причините изцяло са в нестабилното време, за­държало се доста по-студено от обичайното. Чести­те валежи допълнително усложняват нещата с речно пълноводие и мътни води. Нека все пак видим каква е обстановката към 22 април по водоеми, за които имаше някакви оп­тимистични вести.

ЯЗОВИР „ДОСПАТ“

Американските пъстърви са били и си остават цел номер едно за посетителите на красивия родопски язовир. Хващат се и доста прилични риби, но този риболов се практикува ос­новно с помощта на лодка. От брега, при липса на пъстърво­ви емоции, риболовците са забавляват с костури и бабушки. Каракудите също са със стабилна популация, но за тях все още е рано.

ЯЗОВИР „ДУШАНЦИ“

На високо разположения средногорски язовир забраната ще влезе от началото на май и това дава още шансове да се направи хубав пролетен риболов. По това време по-силни резултати се постигат в района на устието, при вливането на река Тополница. Обичайните заподозрени са платики, бабуш­ки, уклеи. Рибите обаче показват непостоянство и редуват силни дни с по-скромни изяви.

ЯЗОВИР „ДОМЛЯН“

Определено има раздвижване на рибата в язовира към 22 април. На плувка обикновено се ловят бабушки и уклеи, приятно изненадват и кефали, а вече залагат въдици и на дъно – за шаран и каракуда. Нивото се вдигна значител­но, а има всички изгледи да се напълни. Този язовир остава свободен през забраната и е най-атрактивната дестинация в Пловдивска област.

БАЛАСТРИЕРА ЧЕЛОПЕЧЕНЕ

Много силен риболов на червеноперки става на обособена­та теснина в северната част на езерото, от която има и пряка връзка с Лесновска река. Рибите са с разнообразни размери и в някои дни се ловят серийно, при това с най-обикновена въдица на плувка и бял червей за стръв. По бреговете откъм главния път за Кремиковци също вече се навъртат рибари и се хвалят с хващани редки, но едри платики.

РЕКА ОГОСТА

В обширен участък в град Монтана рибарското присъствие стана обичайна гледка. В тази част в реката се подвизават пъстърви и от двата вида (балканки и американки) и палят страстите най-вече на спинингисти, залагащи какви ли не имитации. Често се случва да се хващат и трофейни риби. Предупреждаваме, че реката е в режим „хвани-пусни“, а кон­тролът от страна на ИАРА е много засилен.

РЕКА ДУНАВ

Определени зони за свободен риболов има във всичките прилежащи области в Северна България. Хваща се по някой морунаш и платика – основно на фидер, но все още не може да става дума за трайни резултати. Попчетата също живнаха.

Посетете нашата Фейсбук страница

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ