НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална риболовна информация от родните водоеми към 8 април

актуално към 8 април

ЧЕРНОМОРИЕТО

Определено има някакво раздвижване по морето към 8 април. Първо дойдоха вести за хващани редки заргани по Северното Чер­номорие още в началото на март. После попчетата станаха актуални, при това не само по крайбрежните съоръжения, ами и за влизащи с лодки риболовци. По-навътре традицион­но излизат и по-едри екземпляри. Варненци пък се похвалиха с улов на карагьози на Морската гара. Професионалните ри­бари сега ловят калкан, но масово се жалват, че пазар няма заради наложените противоепидемични мерки и затворените заведения.

След министерска заповед – Въдици през нощта ще се замятат от 1 април до 1 ноември

ЯЗОВИР „ЖРЕБЧЕВО“

Най-после дойдоха добри вести от „Жребеца“, след като дълги периоди тази пролет почти нищо положително няма­ше от там. Риболовци плувкаджии са провели много силна сесия с улов на платики и бабушки. Имало е доста платики над половинка, а и бабушките са добри. Мястото е регулярно подхранвано и рибите са били активни почти през целия ден. Нивото се качва, но все още има много да се пълни.

ЯЗОВИР „ДУШАНЦИ“

Има някакви признаци на раздвижване на рибата към 8 април по сред­ногорския язовир, но като цяло този процес се забави заради студеното време през март. В района на устието, където се влива река Тополница, става риболов на плувка с бабушки и платики от средна големина, каквито са масовите риби в язо­вира. Уклеите също се раздвижват, но по-силните им пери­оди са в следобедните часове и то при спокойно и слънчево време. В актива ще влязат и костури, при упорство на плувка с бели или торни червеи.

ЯЗОВИР „ЯСТРЕБИНО“

Каракудата продължава да е актуална и да привлича ри­боловци на язовира, но сега тактиката в улова й се промени. Докато доскоро фидерните въдици даваха най-добри резул­тати, напоследък я дебнат на плувка в залетите от придошла­та вода сухи треви и храсти в двата ръкава. В Трескавишкия ръкав като че ли има по-добри резултати. Но този риболов, понеже е в плитка вода, изисква и по-специални мерки по от­ношение на маскировката. Язовирът се пълни ударно, само за десетина дни е вдигнал ниво 2 метра в отвес.

РЕКА МЕСТА

Скобарите, които палеха страстите в края на зимата и след успокояване на реката при голямото пълноводие, все още са на разположение. Само че уловът им никак не е сигурен. Но­вината от Места е, че вече се раздвижва мряната. Не всички риболовци я тачат, но си има и своите почитатели, особено сред тези, идващи от други региони.

РЕКА ВИТ

Някое и друго неголямо скобарче и кефали от средна голе­мина – това са рибите по повечето от най-посещаваните мес­та в околностите на Плевен и близките села. В най-долното течение при Гулянци се хваща морунаш. В общи линии рибо­ловът сякаш леко замря, след доста хубави отзиви тази зима.

Посетете нашата Фейсбук страница

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ