140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Актуална риболовна информация от родните водоеми към 8 април

актуално към 8 април

ЧЕРНОМОРИЕТО

Определено има някакво раздвижване по морето към 8 април. Първо дойдоха вести за хващани редки заргани по Северното Чер­номорие още в началото на март. После попчетата станаха актуални, при това не само по крайбрежните съоръжения, ами и за влизащи с лодки риболовци. По-навътре традицион­но излизат и по-едри екземпляри. Варненци пък се похвалиха с улов на карагьози на Морската гара. Професионалните ри­бари сега ловят калкан, но масово се жалват, че пазар няма заради наложените противоепидемични мерки и затворените заведения.

След министерска заповед – Въдици през нощта ще се замятат от 1 април до 1 ноември

ЯЗОВИР „ЖРЕБЧЕВО“

Най-после дойдоха добри вести от „Жребеца“, след като дълги периоди тази пролет почти нищо положително няма­ше от там. Риболовци плувкаджии са провели много силна сесия с улов на платики и бабушки. Имало е доста платики над половинка, а и бабушките са добри. Мястото е регулярно подхранвано и рибите са били активни почти през целия ден. Нивото се качва, но все още има много да се пълни.

ЯЗОВИР „ДУШАНЦИ“

Има някакви признаци на раздвижване на рибата към 8 април по сред­ногорския язовир, но като цяло този процес се забави заради студеното време през март. В района на устието, където се влива река Тополница, става риболов на плувка с бабушки и платики от средна големина, каквито са масовите риби в язо­вира. Уклеите също се раздвижват, но по-силните им пери­оди са в следобедните часове и то при спокойно и слънчево време. В актива ще влязат и костури, при упорство на плувка с бели или торни червеи.

ЯЗОВИР „ЯСТРЕБИНО“

Каракудата продължава да е актуална и да привлича ри­боловци на язовира, но сега тактиката в улова й се промени. Докато доскоро фидерните въдици даваха най-добри резул­тати, напоследък я дебнат на плувка в залетите от придошла­та вода сухи треви и храсти в двата ръкава. В Трескавишкия ръкав като че ли има по-добри резултати. Но този риболов, понеже е в плитка вода, изисква и по-специални мерки по от­ношение на маскировката. Язовирът се пълни ударно, само за десетина дни е вдигнал ниво 2 метра в отвес.

РЕКА МЕСТА

Скобарите, които палеха страстите в края на зимата и след успокояване на реката при голямото пълноводие, все още са на разположение. Само че уловът им никак не е сигурен. Но­вината от Места е, че вече се раздвижва мряната. Не всички риболовци я тачат, но си има и своите почитатели, особено сред тези, идващи от други региони.

РЕКА ВИТ

Някое и друго неголямо скобарче и кефали от средна голе­мина – това са рибите по повечето от най-посещаваните мес­та в околностите на Плевен и близките села. В най-долното течение при Гулянци се хваща морунаш. В общи линии рибо­ловът сякаш леко замря, след доста хубави отзиви тази зима.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ