НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

От 15 април влиза пролетната забрана за риболов по равнинните водоеми

забрана

Законът за рибарството и аквакултурите предвижда забрана за любителски рибо­лов през размножителния период на риби­те. Това е с цел да се осигурят оптимални условия за естествено възпроизводство и поддържане на рибните ресурси в страна­та. При пролетно-лятно размножаващите се риби срокът на „сухия режим” е 45 дни, но при въведен стъпаловиден график. За водо­емите до 500 м надморска височина забра­ната е в сила от 15 април до 30 май, вклю­чително. За тези от 500 до 1500 м надморска височина забранителният режим ще е от 1 май до 15 юни, включително.

Очаквайте пъ­лния списък на водоемите по области, които остават разрешени за риболов през време­то на пролетната забрана.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ