140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Проекто­наредба стресна черноморските рибари

приектонаредба

Потребителите на прясна риба ще могат да закупуват до 5 кг за лична консумация директно от лодката. За този лимит няма да се изискват нужните документи, които ще се въведат с проект на Наредба за ус­ловията и реда за осъществяване на пър­ва продажба на продукти от риболов. При всички други случаи ще се съставя доку­мент, който ще е по образец, утвърден от земеделския министър.

Уточнява се, че за първа продажба се счита такава на жива, прясна, охладена, замразена или подложена на първична преработка риба на плавателен съд или в предприятие на брега за първи път след улова.

След министерска заповед – Въдици през нощта ще се замятат от 1 април до 1 ноември

В рибарския бранш веднага възроптаха от този лимит, припомняйки, че европей­ските регламенти допускат количество от 50 кг за директна първа продажба. Изка­заха се и аргументи в защита на тази проекто­наредба с мотива, че всеки, който се занимава със стопански риболов трябва да е регистриран по ДДС, да може да из­дава фактури и да си плаща съответните данъци.

В тази проекто­наредба още е предвидено документите да се изпращат по електронен път в Изпълни­телната агенция по рибарство и аквакул­тури в срок до 24 часа от осъществяване на продажбата. Преработка на продукти от риболов се извършва само в обекти, одобрени по реда на Закона за храните, пише още в проекта на наредбата.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ