140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

След министерска заповед – Въдици през нощта ще се замятат от 1 април до 1 ноември

заповед нощен риболов

На основание изискване на Закона за рибарството и във връзка с одобрен доклад от изпълнителния директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов, земеделският министър Десислава Танева издаде заповед, с която регламентира нощния любителски риболов по някои водоеми у нас.

БФРС обяви състезателния календар за 2021 г.

Ето какво пише в тази заповед:

Разрешавам любителския риболов през тъмната част от денонощието само от брега през всички дни от седмицата в периода от 1 април до 1 ноември 2021 г., извън периода на забраната по чл. 32 ал. 1 от ЗРА, в следните рибностопански обекти на територията на страната:

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

– баластриерен водоем Проевски, общ. Благоевград

ОБЛАСТ БУРГАС

– яз. „Мандра“

заповед нощен риболов

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

– яз. „Ал. Стамболийски“

– р. Дунав в следните участъци:

*от ферибот гр. Свищов с GPS координати 43.622329N, 25.350992Е до СБА Свищов с GPS координати 43.618127N, 25.374397E;

*от Лиман Свилоза с GPS координати 43.6480887N, 23.303817E до р. км 560 с GPS координати 43.651534N, 25.284720E.

– Росица, с. Ресен – от вливането на р. Негованка до моста

– стари речни корита на Янтра при: гр. Полски Тръмбеш, с. Раданово, с. Куцина, с. Върбица.

ОБЛАСТ ВИДИН

– яз. „Кула“, общ. Кула

– яз „Полетковци“, общ. Кула

– р. Дунав от р. км 825 до р. км 810 и от р. км 769 до р. км 764

ОБЛАСТ ВРАЦА

– яз. „Дъбника“, общ Враца

– яз. „Бели извор“ с. Бели извор

– р. Дунав – от устието на р. Огоста до пристанището на гр. Оряхово

ОБЛАСТ ГАБРОВО

– яз. „Ал. Стамболийски“

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

– яз. „Дренов дол“, общ. Кюстендил

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

– яз. „Мъглене, общ. Кърджали

– яз. „Студен кладенец“

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

– яз. „Сопот“

– яз. „Славяни Кантон 5“, местност Горен Кайлък, землището на с. Славяни

– яз. „Славяни Кантон 5“, местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни

– яз. „Тодоричене“, землището на с. Тодоричене, общ. Луковит

заповед нощен риболов

ОБЛАСТ МОНТАНА

– р. Дунав – от р. км 709 до р. км 765

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

– яз. „Доспат“

ОБЛАСТ ПЕРНИК

– руднично езеро, бивш рудник „Гарванов“ на мини Перник

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

– яз. „Горни Дъбник“, общ. Горни Дъбник

– яз. „Телиш“, община Червен бряг

– р. Дунав – от източната част на ферибота в гр. Никопол: от р. км 598 до р. км 594 в землището на общ. Никопол

– р. Дунав – от р. км 640 до р. км 642 в землището на общ. Долна Митрополия

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

– яз. „Въча“

ОБЛАСТ РАЗГРАД

– яз. „Бели Лом“

ОБЛАСТ РУСЕ

– р. Дунав – в землището на Русе от бетонната площадка при входа на лимана на РККЗ-Русе с GPS координати 43.857199N, 25.943439E до края на ул. „Мостова“ с GPS координати 43.857199N, 25.955115Е.

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

– р. Дунав – от р. км 377 до р. км 376 (кейовата стена на Дунавската градина на гр. Силистра).

ОБЛАСТ СЛИВЕН

– яз. „Жребчево“, общ. Нова Загора

ОБЛАСТ СМОЛЯН

– яз. „Доспат“

ОБЛАСТ СОФИЯ

– яз. „Искър“

– яз. „Душанци“

– яз. „Огняново“

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

– яз. „Розов кладенец“, общ. Гълъбово

– яз. „Жребчево“

– яз. „Копринка“

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

– яз. „Ястребино“

– яз. „Омуртаг“

ОБЛАСТ ХАСКОВО

– яз. „Тракиец“

– яз. „Ивайловград“

ОБЛАСТ ШУМЕН

– яз. „Тича“ – бреговата ивица в района на селата Кьолмен, Ловец, Сушина и Иваново.

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

– яз. „Малко Шарково“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ