НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

След министерската заповед – Водоеми за зарибяване има, а зарибител?

заповед зарибяване

Според изискване на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, превеждат на ИАРА 80% от стойността на билета, а не по-малко от 5% от сумата отива за зарибяване на обектите, определени за любителски риболов. Ежегодно, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя обектите за зарибяване.

Едва 5% от стойността на издаваните билети е нищожно малка част, която са определили за зарибителна дейност. На фона на онзи обширен списък от водоеми, влязъл в заповедта на земеделския министър и представен на регионален принцип по области, си мисля дали ще има и по няколко рибки да попаднат във всички тях. Едва ли. Но това е само едната част на проблема. Другата е, че дори и тези мизерни 5% средства не е ясно как точно ще бъдат усвоени. Задължение на издаващите билети е да зарибяват, но тези хора (в голямата си част търговци на риболовни стоки) не са наясно как точна трябва да проведат зарибяването, а и това не е в тяхната компетентност. На практика няма точна законова процедура, по която да бъде изпълнен ангажимента и да има оптимален ефект от зарибяването – какви риби са най-подходящи за конкретния водоем, на каква възраст да са, от кой обект да бъдат закупени, с какъв транспорт да се извозят, кой сезон е най-подходящ. И накрая, зарибителният материал да има нужния ветеринарен сертификат. Сега го караме съвсем аматьорски, по-скоро за да се изпълни някакво необосновано изискване на закона и да се сипе прах в очите на риболовците: „ето, държавата зарибява…“ Време е да се сложи ред в тази дейност, да се заделят действително нужните средства за връщане на живота в нашите реки и язовири и да се разходват обосновано, на базата на препоръки от експерти, включително и на научни изследвания за биологичното разнообразие.

А сега да се върнем към реалността. На базата на действащите разпоредби в ЗРА земеделският министър подписа заповед, в която пише:

Определям водни обекти за зарибяване през 2021 г., съгласно чл. 22а, ал. 5 от ЗРА, както следва:

 ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

– баластриерни водоеми Бистрака

– водоем Лешко

– водоем Проевски

– водоем Дъбрава

– язовир „Бели брег“

– язовир „Сушица“

– язовир „Добротино“ 1 и 2

– водоеми 1,2 и 3 в района на гр. Разлог

– язовир „Камено“

– притоците на река Благоевградска Бистрица – извън участъците, попадащи в защитени територии

– притоците на река Санданска Бистрица – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Ощавска – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Влахинска – извън участъците, попадащи в защитени територии

– горното течение на река Лебнишка – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Канина – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Перлеш – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Безбог – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Стружка – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Еловица – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Черна Места – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Бяла Места – извън участъците, попадащи в защитени територии

ОБЛАСТ БУРГАС

– язовир „Порой“

– язовир „Мандра“

– езеро Вая

– река Велека – извън участъците, попадащи в защитени територии

ОБЛАСТ ВАРНА

– язовир „Цонево“

– река Камчия

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

– стари речни корита на Янтра: землище на с. Раданово, землище на гр. Полски Тръмбеш, землище на с. Петко Каравелово, землище на с. Куцина, землище на с. Крушето, землище на с. Драганово,  землище на с. Върбица.

– стари речни корита на Росица: землище на с. Крушето, землище на с. Михалци, землище на гр. Бяла черква.

– язовир „Йовковци“

– язовир „Ал. Стамболийски“

– напоителни и отводнителни канали в м. „Блатото“ – гр. Свищов

ОБЛАСТ ВИДИН

– язовир „Рабиша“

– притоците на река Лом в землището на с. Горни Лом – реки Чупренска и Стакевска.

ОБЛАСТ ВРАЦА

– язовир „Дъбника“

– река Дунав от р. км 702 до р. км 698

– река Искър

– река Огоста

– река Скът

ОБЛАСТ ГАБРОВО

– язовир „Ал. Стамболийски“

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

– язовир „Студен кладенец“

– язовир „Кърджали“

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

– язовир „Дренов дол“

– язовир „Дяково“

– река Драговищица

– река Елешница

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

– язовир „Горен Каменец“

– язовир „Долно селище“

– старо речно корито на Осъм в м. „Воденицата“

– река Черни Вит от ВЕЦ „Черни Вит“ до вливането в река Бели Вит

– река Топля

– река Златна Панега

ОБЛАСТ МОНТАНА

– язовир „Огоста“

– река Огоста

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

– река Стара река

– река Луда Яна

– река Тополница

– баластриера Лозен – Синия гьол

– язовир „Батак“

– язовир „Голям Беглик“

– язовир „Широка поляна“

– язовир „Белмекен“

ОБЛАСТ ПЕРНИК

– река Конска

– река Треклянска (Раянска)

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

– язовир „Телиш“

– язовир „Кайлъка“

– река Искър

– река Вит

– река Осъм

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

– язовир „Пясъчник“

– язовир „Домлян“

– язовир „Въча“

– река Марица

– река Чая

– река Въча – извън участъците, попадащи в защитени зони

– река Бяла река

ОБЛАСТ РАЗГРАД

– язовир „Бели Лом“

– язовир „Подайва“

ОБЛАСТ РУСЕ

– река Русенски Лом

– река Янтра

– река Дунав

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

– река Дунав от р. км 375 до р. км 409

– река Дунав – от  р. км 410 до р. км 435

ОБЛАСТ СЛИВЕН

– язовир „Жребчево“

– река Тунджа

– река Медвенска

ОБЛАСТ СМОЛЯН

– язовир „Доспат“

– язовир „Цанков камък“

– язовир „Въча“

– язовир „Тешел“

– река Арда

– река Въча

– река Буйновска

– река Девинска

– река Черна

– езеро Рибката

ОБЛАСТ СОФИЯ

– язовир „Тополница“

– язовир „Огняново“

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

– язовир „Жребчево“

– язовир „Копринка“

– язовир „Ковачево“

– язовир „Розов кладенец“

– река Марица – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Лазова

– баластриери по река Тунджа

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

– язовир „Ястребино“

– язовир „Съединение“

ОБЛАСТ ХАСКОВО

– язовир „Ивайловград“

– язовир „Тракиец“

– река Марица

ОБЛАСТ ШУМЕН

– язовир „Тича“

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

– язовир „Двата чучура“

– язовир „Малко Шарково“

– баластриерни водоеми Долен герен – гр. Елхово

В заповедта са описани всички детайли по реда и начините на зарибяване, а акцията се извършва в присъствието на комисия. Протокол от зарибяването се изготвя от ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.

Младен ДОБРЕВ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ