140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

След министерската заповед – Водоеми за зарибяване има, а зарибител?

заповед зарибяване

Според изискване на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, превеждат на ИАРА 80% от стойността на билета, а не по-малко от 5% от сумата отива за зарибяване на обектите, определени за любителски риболов. Ежегодно, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя обектите за зарибяване.

Едва 5% от стойността на издаваните билети е нищожно малка част, която са определили за зарибителна дейност. На фона на онзи обширен списък от водоеми, влязъл в заповедта на земеделския министър и представен на регионален принцип по области, си мисля дали ще има и по няколко рибки да попаднат във всички тях. Едва ли. Но това е само едната част на проблема. Другата е, че дори и тези мизерни 5% средства не е ясно как точно ще бъдат усвоени. Задължение на издаващите билети е да зарибяват, но тези хора (в голямата си част търговци на риболовни стоки) не са наясно как точна трябва да проведат зарибяването, а и това не е в тяхната компетентност. На практика няма точна законова процедура, по която да бъде изпълнен ангажимента и да има оптимален ефект от зарибяването – какви риби са най-подходящи за конкретния водоем, на каква възраст да са, от кой обект да бъдат закупени, с какъв транспорт да се извозят, кой сезон е най-подходящ. И накрая, зарибителният материал да има нужния ветеринарен сертификат. Сега го караме съвсем аматьорски, по-скоро за да се изпълни някакво необосновано изискване на закона и да се сипе прах в очите на риболовците: „ето, държавата зарибява…“ Време е да се сложи ред в тази дейност, да се заделят действително нужните средства за връщане на живота в нашите реки и язовири и да се разходват обосновано, на базата на препоръки от експерти, включително и на научни изследвания за биологичното разнообразие.

А сега да се върнем към реалността. На базата на действащите разпоредби в ЗРА земеделският министър подписа заповед, в която пише:

Определям водни обекти за зарибяване през 2021 г., съгласно чл. 22а, ал. 5 от ЗРА, както следва:

 ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

– баластриерни водоеми Бистрака

– водоем Лешко

– водоем Проевски

– водоем Дъбрава

– язовир „Бели брег“

– язовир „Сушица“

– язовир „Добротино“ 1 и 2

– водоеми 1,2 и 3 в района на гр. Разлог

– язовир „Камено“

– притоците на река Благоевградска Бистрица – извън участъците, попадащи в защитени територии

– притоците на река Санданска Бистрица – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Ощавска – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Влахинска – извън участъците, попадащи в защитени територии

– горното течение на река Лебнишка – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Канина – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Перлеш – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Безбог – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Стружка – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Еловица – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Черна Места – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Бяла Места – извън участъците, попадащи в защитени територии

ОБЛАСТ БУРГАС

– язовир „Порой“

– язовир „Мандра“

– езеро Вая

– река Велека – извън участъците, попадащи в защитени територии

ОБЛАСТ ВАРНА

– язовир „Цонево“

– река Камчия

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

– стари речни корита на Янтра: землище на с. Раданово, землище на гр. Полски Тръмбеш, землище на с. Петко Каравелово, землище на с. Куцина, землище на с. Крушето, землище на с. Драганово,  землище на с. Върбица.

– стари речни корита на Росица: землище на с. Крушето, землище на с. Михалци, землище на гр. Бяла черква.

– язовир „Йовковци“

– язовир „Ал. Стамболийски“

– напоителни и отводнителни канали в м. „Блатото“ – гр. Свищов

ОБЛАСТ ВИДИН

– язовир „Рабиша“

– притоците на река Лом в землището на с. Горни Лом – реки Чупренска и Стакевска.

ОБЛАСТ ВРАЦА

– язовир „Дъбника“

– река Дунав от р. км 702 до р. км 698

– река Искър

– река Огоста

– река Скът

ОБЛАСТ ГАБРОВО

– язовир „Ал. Стамболийски“

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

– язовир „Студен кладенец“

– язовир „Кърджали“

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

– язовир „Дренов дол“

– язовир „Дяково“

– река Драговищица

– река Елешница

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

– язовир „Горен Каменец“

– язовир „Долно селище“

– старо речно корито на Осъм в м. „Воденицата“

– река Черни Вит от ВЕЦ „Черни Вит“ до вливането в река Бели Вит

– река Топля

– река Златна Панега

ОБЛАСТ МОНТАНА

– язовир „Огоста“

– река Огоста

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

– река Стара река

– река Луда Яна

– река Тополница

– баластриера Лозен – Синия гьол

– язовир „Батак“

– язовир „Голям Беглик“

– язовир „Широка поляна“

– язовир „Белмекен“

ОБЛАСТ ПЕРНИК

– река Конска

– река Треклянска (Раянска)

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

– язовир „Телиш“

– язовир „Кайлъка“

– река Искър

– река Вит

– река Осъм

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

– язовир „Пясъчник“

– язовир „Домлян“

– язовир „Въча“

– река Марица

– река Чая

– река Въча – извън участъците, попадащи в защитени зони

– река Бяла река

ОБЛАСТ РАЗГРАД

– язовир „Бели Лом“

– язовир „Подайва“

ОБЛАСТ РУСЕ

– река Русенски Лом

– река Янтра

– река Дунав

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

– река Дунав от р. км 375 до р. км 409

– река Дунав – от  р. км 410 до р. км 435

ОБЛАСТ СЛИВЕН

– язовир „Жребчево“

– река Тунджа

– река Медвенска

ОБЛАСТ СМОЛЯН

– язовир „Доспат“

– язовир „Цанков камък“

– язовир „Въча“

– язовир „Тешел“

– река Арда

– река Въча

– река Буйновска

– река Девинска

– река Черна

– езеро Рибката

ОБЛАСТ СОФИЯ

– язовир „Тополница“

– язовир „Огняново“

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

– язовир „Жребчево“

– язовир „Копринка“

– язовир „Ковачево“

– язовир „Розов кладенец“

– река Марица – извън участъците, попадащи в защитени територии

– река Лазова

– баластриери по река Тунджа

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

– язовир „Ястребино“

– язовир „Съединение“

ОБЛАСТ ХАСКОВО

– язовир „Ивайловград“

– язовир „Тракиец“

– река Марица

ОБЛАСТ ШУМЕН

– язовир „Тича“

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

– язовир „Двата чучура“

– язовир „Малко Шарково“

– баластриерни водоеми Долен герен – гр. Елхово

В заповедта са описани всички детайли по реда и начините на зарибяване, а акцията се извършва в присъствието на комисия. Протокол от зарибяването се изготвя от ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ