140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Тактика – Залетите дървета са сигурно убежище за рибите

риби дървета

В началото на активния сезон язовирите обикно­вено са пълни, с максимален капацитет, някои даже преливат. В тези условия е вероятно ще има зале­ти крайбрежни дървета и храсти и те задълго ще останат във водата. Случва се даже някои да изсъх­нат от системните заливания и принудителния на­воднен режим. Дали ще са живи или изсъхнали обаче, потопените дървета се харесват на рибите – там те намират сигурно убежище и се застояват, макар че дълбочината в такива участъци обикновено не е голяма.

Къде какво кълве по родните водоеми към 25 май

Възможността да се за­метне въдица между залети стволове или стърчащи над водата клони винаги е съ­блазнителна. Но често се случва ентусиазмът на смел­чака да се изпари още след първото замятане, когато се оказва, че куката е попадна­ла на някой потопен дънер или масивен клон. От там откачане няма, най-вероятно ще последва късане на лини­ята.

риби дървета

Ако това стане съвсем в началото, при първия опит за такъв екстремен риболов, нищо чудно неопитен рибо­ловец да се откаже и да по­търси чиста вода, далеч от потенциални закачки. Но да не бързаме да бием отбой. Сред плетеницата от стъбла на дървета все пак може

да се намери свободен „прозорец“

Нека първо визуално пре­ценим обстановката и по­търсим по-малко рискови територии сред залятата растителност. Дори да се наложи спускане на линията в отвес, без характерния за­мах напред, при който е дос­та по-вероятно да връхлетим на подводни препятствия. Все пак в случая става дума за риболов на плувка, други варианти едва ли са уместни. Залетите дървета или храсти ще са наблизо – по самия бряг или в обособен залив. Във всеки случай водата няма да е дълбока и това ще даде

възможност за проучване на обстановката

Много е важно да уста­новим присъствие на риба, за да удвоим усилията си по привличането й. В топло време лесно ще се разбере по отделни подскоци, офор­мени концентрични кръгове или поклащане на залетите храсти при допир отдолу.

риби дървета

Въдицата може да е леко усилена

а това от своя страна ще даде и повече шансове при ваденето на по-едри парче­та. Но в тази посока импро­визациите са пряко свързани със състоянието на водата. Замътена ли е – може да се разчита на притъпена бди­телност у рибите. Ако е бист­ра обаче по-дебелите влакна или по-големи куки не са до­бро решение.

риби дървета

Трябва да се предвиди и

оптималната полоса при вадене

ако плетеницата от клони пресича трасето и ще се на­лагат обходни действия. Кеп с дълга дръжка ще е много ценен помощник, за да се избегнат най-рисковите зони около брега.

Какви риби може да се ло­вят сред залети дървета? Ка­ракуди, платики, бабушки, ко­стури, кефали. Дори да няма други, тези са достатъчни, за да се получи интересен и ползотворен риболов. Може и да е в сложна обстановка, но така пък удовлетворе­нието ще е пълно. Дори при всичките рискове да оставим някоя и друга кука по клона­ците…

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ