140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Къде какво кълве по родните водоеми към 15 юни

актуално 15 юни

ЯЗОВИР „КОПРИНКА“

Трудно начало на сезона. Така може накратко да се об­общи картината от този популярен и много посещаван язо­вир към 15 юни. Все пак вече потръгна някакъв риболов, като основни­те риби, влизащи в полезрението на рибарите са платики и каракуди. Тук-там може и да се хване някое неголямо шаранче, но без да впечатлява с габаритите си. Спинин­гисти се похвалиха и с хванати неголеми щуки около мер­ните граници.

ЯЗОВИР „СЪЕДИНЕНИЕ“

Платиката се очертава като приоритетна цел за почи­тателите на язовира, известен сред местните хора като „Бистра“, на името на близко село. Излизат риби от раз­лична големина но масовите са в диапазон от 200 докъм 500 г. Куаракуди също се ловят, а от хищниците целенасо­чено може да се потърси костур. Плитчините традиционно обрастват с водорасли и това е сериозен проблем при бо­равене с въдиците. Другият голям проблем са раците, кои­то имат солидна популация и често пречат на риболова.

ЯЗОВИР „ПЯСЪЧНИК“

Първите шарани от „Пясъка“ вече са записани в актива на любителите на силните емоции. Даже някои ритуално ги върнаха обратно, което се документира с ефектно видео в социалните мрежи. Алтернативите са в посока на караку­ди и бабушки. Това е за бреговите риболовци, а тролинги­сти упорито преследват хищниците с лодки, включително и сомове. От там обаче информацията е доста постна.

РЕКА ОГОСТА

Истински бум в улова на бели мрени по реката от нача­лото на сезона. За тях се разчу и даже идват рибари от други краища на страната, за да си премерят силите с тези живи торпеда. Към 15 юни се ловят се на плувка, а най-удачни са въдици­те-болонези. Запасете се обаче с голямо количество бели червеи – само обилното хранене с тях може да задържи рибите на мястото и да се ловят за дълги периоди от деня.

ИАРА в действие – Бракониерството продължава, проверките също

РЕКА ВИТ

При липса на кой знае какъв риболов по „Големия Дъб­ник“, плевенчани намериха утеха в река Вит, където пра­вят силен улов на морунаши. Големи пасажи са навлезли в реката и ако се намери точното място в точното време, може да се направи удар. Рибите са активни и дневната норма се прави без особени проблеми. Дребни кефалчета винаги може да се отзоват за занимавка, ако друго няма.

РЕКА ВЪЧА

Любителите на пъстървовия риболов продължават да посещават реката в долното й течение, в землищата на селата Кадиево и Йоаким Груево. Ловят се и от двата вида пъстърви (американки и балканки), като за традициона­листите, разчитащи на жива стръв, камолата се оказва най-силно оръжие. Припомняме, че реката стана печално известна у нас след като при поредното залпово изпускане от ВЕЦ-овете завлече рибар и го погуби.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ