140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Къде какво кълве по родните водоеми към 9 юни

актуално 9 юни

ЯЗОВИР „ЦОНЕВО“

Някоя и друга солидна платика идваше като бонус за рибарите, решили да откриват сезона на този язовир. Излизаха и бабушки, и уклеи, особено за тези, заложили на плувкаджийски въдици. Все пак по-едрите платики, тип „тави“, ощастливиха най-упоритите фидеристи. Засега белите червеи се очертават като универсална примамка. Язовирът не е на макс, но е солидно напълнен, на фона на тоталното източване през късната есен.

ЯЗОВИР „ИВАЙЛОВГРАД“

Първи сомове за сезона реализираха тролингисти на родопския язовир. Към 9 юни трофеи няма, в улова преобла­дават недорасли хищници докъм 5-6 кг, но и това е нещо на фона на все още слабата активност на рибите там. Противоречиви вести идват и от бреговите риболовци. В най-достъпната приустиева част откъм село Бориславци по-сигурни за улов са каракудите, докато шараните все пак не са лъжица за всяка уста.

ЯЗОВИР „ЯСТРЕБИНО“

Най-добрата новина от този язовир е, че се напълни поч­ти догоре. Само метър-два има в отвес до максималния му капацитет. А маловодието там беше стигнало критични стойности. Бялата риба продължава да е най-актуална за риболовците. Влизат и с лодки на тролинг, но най-сигурен улов става от брега, с дънни въдици и местна жива рибка за стръв. Излизат солидни хищници в диапазона от кило до три. Каракудите имаха силна пролет, но сега след от­криване на сезона все още не са така активни. На плувка занимавка става с бабушки.

Спинингист хвана 50 кг сом на яз. „Борец“

БАЛАСТРИЕРА ЧЕЛОПЕЧЕНЕ

Линове от различна големина, включително и доста едри докъм кило, са хит на популярната софийска баласт­риера. От няколко места вече се похвалиха с такъв улов и може да се каже, че са приятната изненада на този водоем в напредващата пролет. Извън тях информацията към 9 юни е, че може да се лови кара­куда, платика, червеноперка, костур, уклей – все риби от ежедневието, с които хората от „постоянното присъствие“ се забавляват.

РЕКА ЯНТРА

Макар и да се поуспокои и оттегли напоследък, реката все още е голяма. Първите отзиви от новия сезон обаче са преобладаващо негативни. Става някаква занимавка, но с дребни риби – кефалчета, бабушки, уклеи. Даже и везде­същите попчета често нападат подадените за други риби червеи. Сомовете засега се спотайват, вероятно още не са приключили с родителската мисия.

РЕКА МАРИЦА

Пловдивчани са приятно изненадани от активна и разно­образна риба в реката. Леко високото ниво не е пречка да се замятат въдици. В улова са преобладавали мрени, но са се хващали и кефали, и скобари. Риболовът е на плувка и на фидер, с бели червеи за стръв.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ