140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Отпада и последната пролетна забрана в риболова

Риболов

От 16 юни тръгва риболов и по водоемите от 500 м до 1500 м надморска височина. Това е последното от поре­дицата наложени ограничения в риболова, предвидени в закона за рибарството и свързани с размножителния период на нашите риби. През цялото дълго лято на раз­положение са всички, предназначени за любителски риболов водни обекти в страната. По повечето големи държавни язовири ще може да се лови денонощно. Спи­сък с тези обекти вече публикувахме.

Къде какво кълве по родните водоеми към 15 юни

Но все пак да напомним: допустимата индивидуална дневна норма е 3 кг риба (2 кг от пъстървови видове). Нека бъдем етични риболовци и природолюбители, да се съобразяваме с околните колеги и да опазваме водоемите от всякакви посегателства. Има как да го направим, на тел. 112 може да се подават денонощно сигнали за забелязани нарушения от всякакво естест­во. Екипите на Изпълнителната агенция по рибарство разчитат на такова съдействие, за да можем с общи усилия да съхраним дивата природа и риболова за бъдните по­коления.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ