140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Да потърсим шарана в междинна вода

междинна вода

В разговорната реч на нашите шаранджии често ще се чуят думи, които остават неразбираеми за широките маси. Внесоха се някои чуждици, касае­щи наименования по специфичното оборудване на шаранджийските въдици. Повечето са в буквален превод от английски и звучат необичайно, но пък се наложиха. Сега ще стане дума за „зиг риг“ монтажа.

Това е поредното творение на будната рибарска (най-вече шаранджийска) мисъл и вече има своите верни почитатели у нас. „Зиг-риг” монтажът се появи в практиката преди го­дини и бързо се утвърди с ефективността си,а днес може да се каже, че се ползва повсеместно, където има нужда от него. Ако тряб­ва да го опишем с най-прости думи, за да стане разбираем за широката аудитория, това е възможност да се подаде плаваща стръв в различните водни слоеве, но с дънна въ­дица. Поводът е оразмерен така, че да й позволи издигане от дъното на желаната височина.

междинна вода

Обикновено се ползва от­носително тънко монофилно влакно с характерната за него разтегливост и сравнително по-дребни от обичайните куки. Примерно №6-8.

Основното предимство на този монтаж е, че може да се подаде стръвта в полезрение­то на шараните, за които се знае, че обичат да се издигат в междинна вода. Това най- често се получава при обрас­ло с растителност дъно. Ако стръвта е непосредствено над „зеления килим”, например на метър или два от дъното, шансът да бъде открита (ви­дяна или надушена) е несрав­нимо по-голям, отколкото ако се скрие сред тревите най- долу. Ако поводът надвиша­ва 2 метра вероятно ще има проблеми при замятането, но тогава може да се ползва ПВА за привързване намотките на повода и по-лесна презента­ция.

междинна вода

При възможността да се бо­рави с повече въдици (законът разрешава до три при язови­рен риболов), би могло в хода на риболова да се импровизира с дълбочината, като примам­ката се презентира в различни водни слоеве. Така по-лесно ще се откриe къде се нами­рат шараните и коя би била оптималната дълбочина на подаване в междинна вода.

За стръв най-често се полз­ват плаващи бойли, пелети, царевица придружена с под­ходящ олекотител. Хубаво е примамките да са в светли разцветки с приоритет на жълто, оранжево, червено или разни междинни нюанси. Наблюденията в практиката показват, че тези цветове се възприемат най-добре. По отношение на примамките, през лятото може да се търси и повече разнообразие. Нека уточним, че на пазара вече може да се намерят и много атрактивни имитации на насекоми, по които си падат не само кефали, ами и шарани.

Впрочем, тук трябва да се опровергае ширещото се мнение, че шаранът е изклю­чително дънна риба. Може и да се застоява на дъното, но и доста често изплува в меж­динна вода – не само на раз­ходка, ами и с цел да разнообрази менюто си Не бива да се подценява и силата на атрактантите. Об­работката с подходящ арома­­тизатор ще свърши работа и при „зиг-риг” монтаж. Затова дипването в бурканче преди замятане не трябва да се за­бравя или пренебрегва.

Със „зиг-риг” монтаж всеки изявен шаранджия ще има необятни възможности за импровизации и няма защо да се плаши от напиращата през лятото водна растител­ност. Напротив, това може и да се окаже силен коз, ако се намери вярното решение в конкретната обстановка.

Лазар ЧЕРНЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ