140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Къде какво кълве по родните водоеми към 13 юли

актуално към 13 юли

ЯЗОВИР „ТРАКИЕЦ“

Каракуда може да се лови в изобилие на язовира и основно с нея става занимавка. Към 13 юли я има почти навсякъде, лесно се събира и винаги е готова за изяви. Само че преобладават от дребни до средни риби. За плувкаджиите стават, но хората с дънни въдици не я долюбват и не щат да се занимават с нея. Предпочитат да чакат шаран, но тази мисия е с твърде несигурен резултат. Лю­бителите на хищници хващат по някоя бяла риба.

ЯЗОВИР „ИВАЙЛОВГРАД“

Преобладаващо добри новини идват тези дни от най-привле­кателния язовир в Източните Родопи. Изявените шаранджии реализират улов, макар и да не се стига до еуфория, каквато имаше в началото на сезона през миналата година. Сега едри риби от кота 10+ кг излизат по-рядко, но пък става силен рибо­лов на каракуди почти по цялото крайбрежие в опашната част на язовира, откъм с. Бориславци. Тролингистите навъртат солиден километраж и удрят по някой сом, но засега няма трофеи.

ЯЗОВИР „ОГОСТА“

Към 13 юли и на Монтанския язовир има базирани множество биваци на шаранджии. Там също споделят за епизодична слука, като за успех в такова начинание се изисква и време, и адекватна под­готовка, и познаване особеностите на дънния релеф. В язовира има обширни мидени полета, сред които е трудно да се води ус­пешна битка с едри риби. Иначе при еднодневен излет винаги може да се „начеше крастата“ с платики от средна ръка.

ЯЗОВИР „ОГНЯНОВО“

Приятна занимавка с костури са отчели спинингисти наско­ро, замятали от лодка в залив откъм гористите южни брегове на язовира. Дребната блесна въртушка се е оказала най-добра и хищниците налитали стръвно, особено по вечерно време. Плувдаджии вадят каракуди измежду плантациите от треви, но за тях пък силното време е сутрин, най-много до обяд. Караку­дите вземат бели и торни червеи, но е възможно да се съберат и слънчаци, така че трябва да има алтернативна стръв от расти­телен произход.

ЯЗОВИР „ВЕРИНСКО“

Заложилите дънни въдици очакват шаран, но и там караку­дите са по-вероятен улов. Бива си ги, ако се покажат в добро настроение, но често са капризни и след силен ден следва такъв с мижави изяви. Най-силен риболов се получава с фидерни въ­дици. На този язовир рачешката популация нарасна неимоверно и това определено затруднява риболова. Активни ли са раците, опоскват всякаква стръв.

БАЛАСТРИЕРА ЧЕЛОПЕЧЕНЕ

Запалени щукари залагат въдици на тапа с жива рибка и реа­лизират по някоя „тигрица“ в хода на деня. Става дума за риби от кило до две, по-големите засега са извън играта. Дори хора от „постоянното присъствие“ твърдят, че разписание в кълването няма, възможно е да удари и в най-горещото време през деня. При повечко упорство на плувка ще се прилъже по някоя и дру­га каракуда и платика, даже вадят и едри екземпляри от двата вида. В канала, където е връзката с Лесновска река, ловят пре­димно уклей.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ