140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Споделен опит – Едрите язовирни бабушки харесват грах

бабушки грах

През лятото бабушките често са капризни. На ранина ще пощипнат предложения бял червей, може набързо да се натрупа актив, но покаже ли се слън­цето настроението им бързо се променя. Започват да пипат вяло и колкото повече напича, толкова по- изнервящо кълват, докато по обяд вече окончател­но излизат от играта.

Опитните риболовци, кои­то не са съгласни с активно време само от час-два на ранина, винаги са готови да импровизират. Алтернативи има, предимно в посока на някои примамки от тестен или зърнен произход. В язо­вирната вода винаги може да се удължи времетоза резултатен риболов на плувка с търсене на подхо­дящото за сезона лакомство. Това може да е дребно топче омесен хляб, тесто, кус-кус, зрънце варено жито. На слад­ката царевица да се отдели специално внимание, понеже е доказана стръв за подбо­рен улов на по-едри бабушки. Даже с нея вероятно ще се яви и конкуренция от караку­ди и платики.

бабушки грах

Сякаш на грахта от консер­ва не се обръща особено вни­мание, а я има навсякъде в магазините, редом до кутиите със сладка царевица. Даже още по-добре да вземем грах в стъклен буркан,за да изберем по-наситено зелени зрънца. В затворена кутия не е ясно какво точно купуваме. Може да се окажат прекалено изварени и изсвет­лели, а така се губи от ефек­тивността им. Добре е зрън­цата от грах да са по-дребни, понеже обемните може да се окажат прекалено голяма хапка за бабушки от средна големина.

С един стандартен буркан грах на разположение ще имаме достатъчно количество и да поръсим на няколко пъти по шепа в хранителното петно. Това не значи да се отказваме от традиционната фирмена захранка, просто с добавката ще привикнем рибите към тази храна. А пробват ли я, вероятно ще я харесат и вече по-смело ще погледнат на новата примам­ка. Все пак ще разчитаме на афинитета на бабушките към зелена храна през лятото.

бабушки грах

Граховите зрънца са меки и лесно за нанизват на кукатадори да не е особено едра. За улов на бабушки няма как да ползваме повече от №14, а още по-добре да е и по-мал­ка. Не е задължително ос­трието да се показва, може и да остане скрито в зрънцето. Линията се прогонва така, че стръвта да слезе в непосред­ствена близост до дъното, къ­дето вече има презентирана храна. Ако не ще най-долу, може да се потърси риба и с леко издигане нагоре. Това е уместно при положение, че се замята в близост до под­водна растителност, каквато има през лятото на всеки равнинен язовир. Понякога рибите се задържат и в меж­динна вода.

На прясна грах в млечна зрелост също може да се оп­итва и даже ще е по-добре. Но в твърде малък период през лятото ще се намери на пазара. Друга възможност е пакетираната в замразено състояние.

бабушки грах

Очаква се на грах да нале­тят по-едри бабушки, затова да се прояви повечко тър­пение. Няма никаква гаран­ция, че ще захапят зеленото зрънце още с потъването му. Може и да им трябва време, за да го изучат и да решат дали ще го ядат или не.

В Европа грахта е доказа­на лятна стръв за бабушки, така че няма причина и у нас да се наложи, въпреки че не е сред приоритетите в нашата рибарска гилдия.

Ивелин СПАСОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ