140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Къде какво кълве по родните водоеми към 24 август

ЯЗОВИР „ЛОБОШ“

Има риболов по язовира към 24 август, като напоследък преобладават каракудите. Според хора, провели скорошен излет там, тези риби съставляват 80% от улова, другото е бабушки, костури и линове. Захрани ли се мястото, все нещо ще се събере впо­следствие. Припомняме, че „Лобош“ е единственият язовир в режим „хвани-пусни“ и уловената риба задължително се връ­ща обратно. Там риболовът е само за спорта.

ЯЗОВИР „МАНДРА“

Става интересен и разнообразен риболов на язовира, като бургаски рибари най-често се групират по стената, където се лови предимно на плувка. Каракуди и платики са основна цел, понеже се хващат и едри екземпляри около половинка и нагоре. В добавка – бабушки, костури, попчета. Идва и някой неголям шаран като бонус. Риболовът обаче е съобразен с наличието на водна растителност, която на места се оказва сериозна пречка.

ЯЗОВИР „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“

От доста време не сме включвали този голям язовир в нашата рубрика, понеже няма интересни новини. Липсва и типичното рибарско присъствие, каквото е имало в добри­те стари времена. Причината е пределно ясна – рибните ресурси са изчерпани. Сега занимавка може да се получи на плувка с улов предимно на бабушки, ще излезе и някой костур – на ранина или по вечерно време. Скромно, пред­вид огромната водна площ и разчупената брегова ивица. Шаранджиите често си остават само с чакането.

ЯЗОВИР „КОПРИНКА“

Нивото методично започна да спада и водата да се отдръпва, което е нормално с напредване на лятото. С оглед на засушава­нето бреговете са достъпни отвсякъде по черни пътища. Рибар­ски биваци не липсват и хората се занимават според предпочита­нията си, но основно каракуди и платики налитат на заложените дънни въдици. Хищниците (щуки и костури) се активизират в про­хладните часове и то за сравнително кратки периоди.

РЕКА ИСКЪР

Хващани са сомове по реката в средното й течение, в участъка между селата Кунино до Реселец, има такива данни към 24 август и от най-до­лното течение при Ставерци и Гиген. Известно е за попадения в диапазона от 10 до 20 кг. Реката се кротна след продължително лятно пълноводие и сега тече спокойна. По завирените участъци на ВЕЦ-овете също се лови риба – морунаш, каракуда, бабушка. Майстори хващат и едри кефали – на плод.

РЕКА ТУНДЖА

Снимки на диви шарани, уловени в долното течение на ре­ката, в района на с. Устрем и публикувани в социалните мре­жи разпалиха страстите в рибарската гилдия. Такъв риболов е традиционен през лятото, но никак не е лесен. Местните рибари си знаят и типичните места, и маниерите на рибата в Тунджа и затова имат успехи. За пришълци от далеч има и алтернатива – излизат доста едри каракуди, които не са чак толкова трудни и може да се натрупа актив с тях.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ