140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Отново недоволство заради спада на водата в язовир „Ивайловград”

ивайловград недоволство

Драстично спадналото ниво на язовир „Ивай­ловград“ отново породи обществено недовол­ство сред населението в региона. Разбира се, възмутени от картината са и рибарите, особено след зачестилите случаи на намерени мъртви риби. Впрочем, на подадените сигнали са се отзовали екоексперти. Извършена е проверка на язовира от екипи на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив и РИО­СВ-Хасково.

От МОСВ информират, че при проверката не е констатирано замърсяване на водите и няма опасност за екологичното равновесие на язо­вира. При спада на нивото на язовира и поради специфичния му релеф, на места се образуват малки плитки участъци, в които остават рибни пасажи. Ниските количества вода и липсата на достатъчно кислород в тях са причина за изми­рането на рибата в тези участъци, е мнението на експертите.

ивайловград недоволство

Още в началото на юни министърът на околната среда и водите Асен Личев е разпо­редил да отпадне указанието от предходното правителство обемите на язовирите от кас­када „Арда“ да се поддържат постоянно при 20% свободен обем от общия завирен обем. От МОСВ припомнят, че България има задъл­жение за осигуряване на водни количества за напояване в съседна Гърция. То произтича от Спогодбата за уреждане на висящите финан­сови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между двете държави. Според нея ежегодно в периода май-септември чрез месечните графици се освобождават допъл­нително водни маси от язовир „Ивайловград“ за напояване на земеделски земи на съседите. България е задължена да доставя всяка годи­на на гръцката страна регулирана водна маса в размер на 186 млн. куб. метра чрез река Арда. Според договора, ангажиментите ни са до 2024 година.

Местните хора са притеснени от малово­дието, което особено силно се изразява през последните 3-4 години. Тогава нивото на язо­вира спада драстично и обширни територии, особено в разлятата по-плитка опашна част остават на сухо. Местното население разчита на риболовния туризъм, а при липсата на вода в язовира посещаемостта видимо намалява.

Досега са организирани две подписки като резултат от това недоволство, които на практика не са довели до резултат. Подава­ните сигнали до разни институции също оста­ват като глас в пустиня.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ