140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Амбиции: Виетнам обявява война на бракониерите

Виетнам

П р е к р а ­тяване на незаконния, недеклари­ран и не­регламенти­ран риболов в най-кратки с р о к о в е . Това обяви виетнамско­то прави­телство като един от при­о р и т е т и т е за страната. Стремежът е да се отърве от „жълтия картон“ на Европейската комисия, който заплашва от послед­ващи санкции ако не се вземат адекватни мерки. Евентуален „червен картон“ означава прекратяване на всякакви доставки на риба и морски дарове към Европа.

Според портала Seafood Source, заради пандемията от ко­ронавирус ЕС не се реши да изпрати инспектори във Виетнам и от това се възползваха бракониери. Виетнамските рибари безогледно тарашат и водите на други страни в региона, а това не остава незабелязано и има своите последствия.

Виетнамските власти правят каквото могат, за да овладеят положението. На помощ бяха повикани и военни, които да ох­ладят страстите и да вкарат ред в риболова. Същевременно тече кампания по оборудване на по-големите рибарски кора­би (над 15 метра) със системи за мониторинг и това е важна стъпка към регламентиране на улова до допустимите норми. Но дали е спечелена войната все още не е ясно. Рибарите винаги са в състояние да намерят вратички, за да се измъкнат от законовите разпоредби.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ