НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Амбиции: Виетнам обявява война на бракониерите

Виетнам

П р е к р а ­тяване на незаконния, недеклари­ран и не­регламенти­ран риболов в най-кратки с р о к о в е . Това обяви виетнамско­то прави­телство като един от при­о р и т е т и т е за страната. Стремежът е да се отърве от „жълтия картон“ на Европейската комисия, който заплашва от послед­ващи санкции ако не се вземат адекватни мерки. Евентуален „червен картон“ означава прекратяване на всякакви доставки на риба и морски дарове към Европа.

Според портала Seafood Source, заради пандемията от ко­ронавирус ЕС не се реши да изпрати инспектори във Виетнам и от това се възползваха бракониери. Виетнамските рибари безогледно тарашат и водите на други страни в региона, а това не остава незабелязано и има своите последствия.

Виетнамските власти правят каквото могат, за да овладеят положението. На помощ бяха повикани и военни, които да ох­ладят страстите и да вкарат ред в риболова. Същевременно тече кампания по оборудване на по-големите рибарски кора­би (над 15 метра) със системи за мониторинг и това е важна стъпка към регламентиране на улова до допустимите норми. Но дали е спечелена войната все още не е ясно. Рибарите винаги са в състояние да намерят вратички, за да се измъкнат от законовите разпоредби.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ