140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

През септември се провежда акция „Риболов на отпадъци”

риболов на отпадъци

От 1 септември стартира акцията „Риболов на отпадъци” в Бургас. Екологичната инициатива ще продължи през целия месец, като целта е да се почисти морето от всякак­ви боклуци, съобщават от местната админи­страция.

Общината ще разчита на активното учас­тие на рибарите от селището в местността Ченгене скеле. Идеята е всеки от тях да положи усилия и да изхвърли събраните отпадъци в специално приготвени контейне­ри. Рибарите с най-богат „улов” ще получат подаръци от общината. Ще се предоставят ваучери за покупка на рибарски пособия и аксесоари от ловно-рибарски магазин.

Инициативата „Риболов на отпадъци” е част от европейски проект на общината в Бургас и се изпълнява в партньорство с неправителствени екоорганизации, включи­телно и чуждестранни. Целта е да се подо­бри екологичния статус на морските води в Бургаския залив, да се повиши обществена­та информираност за опасните последици от замърсяването и да се провокира граждан­ската отговорност на местното население.

Екоинциденти с наши реки

риболов на отпадъци

Две наши реки попаднаха под медийно внимание през миналата седмица, заради екоинциденти.

Първо река Луда Яна при пазарджишкото село Цар Асен потече бяла като мляко. Кме­тът на селото е подал сигнал, но експерти­те от РИОСВ са се забавили. Дошли са на следващия ден, когато замърсяването се е оттекло. Все пак са взети проби от водата. Местните хора са убедени, че екологичните проблеми идват от бившия медодобивен рудник „Цар Асен“, като припомнят и за дру­ги подобни случаи в недалечното минало.

Река Поройна в Шумен пък потече в чер­веникав цвят в района на кашкавалено пред­приятие в града. От РИОСВ съобщиха, че са изпратили писмо до общинските власти и до ВиК Шумен за предприемане на мерки за установяване на тръбопроводи, които не са част от канализационната мрежа за дъждов­ни и дренажни води.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ