НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Къде какво кълве по родните водоеми към 11 октомври

актуално 11 октомври

ЯЗОВИР „ДЪБНИКА“

През цялото лято бреговата ивица откъм южната част на язовира (откъм вилната зона) беше опасана с биваци на шаранджии и сомаджии. Хващаше се доста риба, включи­телно и солидни сомове на буй. Методът стана популярен за врачани и се прилагаше масово. С напредване на есента към 11 октомври този риболов замира. Сега на дневен ред излизат костури­те и с тях забавленията ще продължат още дълго.

ЯЗОВИР „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“

Силен нощен риболов на едри каракуди. Не са в изоби­лие, но дори за няколко хванати риби от половинка до кило си струва усилието. През деня обаче не кълват. Дневните забавления може да са с костури. Правят се ефектни серии, особено по вечерно време. Някои залагат на класиката – фидерни въдици с торен или земен червей, други влизат с лодки и предлагат силиконови имитации. Има пасажи с едри бодливци от 300-500 г, с които се получава изключи­телно зрелищен риболов.

ЯЗОВИР „БАТАК“

И на родопския язовир хищниците вече преобладават в улова, за сметка на отдръпване на мирните риби. Тук-там вадят по някоя и друга щука с въдици на тапа и местна жива рибка за стръв. Има достатъчно подходящи места за тях по обраслите с водорасли плитчини. Преобладават обаче не­големи щуки докъм кило. По-сигурен улов става с костури. Пасажите вече се групират в по-дълбока вода и влезлите с лодки лесно ги локалиризат, ако разполагат със сонари.

ЯЗОВИР „КОПРИНКА“

Бабушки и платики са забавленията на хората, дошли да си „начешат крастата“ в златната есен. С фидерните въдици лесно се постига желаната дистанция и като че ли са най- вярното решение. Но има и заклети привърженици на плув­ката, които не приемат други методи. Костурите също са възможност, която не бива да се пренебрегва. Водата доста се отдръпна и това отвори повече възможности за риболов по прилежащите към стената брегове, където е най-насе­лено.

БАЛАСТРИЕРА МЕЧКАТА

Към 11 октомври щукари с типичните въдици на тапи има всекидневно по тази баластриера в близост до устието на язовир „Искър“. И това не е случайно. Хващат се хищници с всякаква големина от половинка докъм 3-4 кг. Но да уточним: има силни дни с поредица от удари, има и такива, в които хищникът изобщо не реагира на предложенията, типично в свой стил.

РЕКА ЯНТРА

Отлив в изявите на шарана и каракудата се забелязва по реката. Сега може да се лови основно кефал, морунаш, скобар, но да не се очакват чудеса. Заради маловодието рибата се групира в по-дълбоки вирове. Като цяло има из­вестен застой откъм резултати. Все по-често се чува за улов на бели мрени и този риболов тепърва ще става актуален.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ