140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Къде какво кълве по родните водоеми към 4 октомври

актуално 4 септември

ЯЗОВИР „БЕЛИ ЛОМ“

Наред с обичайните каракуди и бабушки, които са основ­ното население от мирни риби, към 4 септември се хващат и ма­ломерни шаранчета. Някои рибари чинно ги връщат, други обаче „забравят“ за изискванията на закона и ги прибират, като така се превръщат в бракониери. Хищното присъствие в язовира се изразява предимно в костури и по-редки бели риби. Амурите, с които се прочу този язовир в миналото, ся­каш са забравени.

ЯЗОВИР „ОГНЯНОВО“

Многобройните биваци по бреговете на язовира започнаха да се разреждат, но все още има шаранджии в очакване на екстремни преживявания. Чува се, че най-постоянните хва­щали шарани от всякакъв калибър. Известно е и за уловен наскоро 30-килограмов сом с въдица от брега. Има активи­зиране на костурите, вече се правят по-силни и по-продъл­жителни серии с живи рибки за стръв. Преобладават обаче бодливци от дребни до средни като големина. Каракудата я няма никаква.

ЯЗОВИР

„СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“

Става някакъв риболов по родопския язовир, даже дос­тъпните места в почивните дни често са пренаселени. Доста хора са групират по бреговете в землищата на селата Гняз­дово, Звезделина, Широко поле. Лови се каракуда, бабушка, морунаш, уклей. Тролингисти влачат изкуствени примамки от лодки за хищници, но при тях успехите са променливи. Все пак се хваща по някое неголямо сомче или по-прилична бяла риба.

РЕКА ДУНАВ

Колкото и да се говори за слаб сезон в риболова по Дунав, към 4 септември тук-там се вади по някой сом, най-вече по време на кльонкане от лодка. Припомняме и поредната заявка в конкурса на Или­ян Георгиев с уловен при Козлодуй 76-килограмов трофей. Бреговите риболовци пък се отчитат с бели амури с всякакви габарити, включително и риби от кота 20+ кг. Вадят се и ша­рани, най-често в диапазона 5-10 кг. За мирните риби обаче си трябва методично захранване на мястото и повечко време на вода.

РЕКА ИСКЪР

Има вести за първи хванати бели мрени по вировете на се­лата Оплетня и Левище в Искърското дефиле. Тези места се бяха превърнали в топдестинация през миналата зима и има всички изгледи отново да са атрактивни. В района на Кунино и Карлуково става някакъв инцидентен риболов (на принципа „днес има, утре няма“), но в долното течение на реката отзи­вите не са добри. Там често се оплакват от безрибие.

РЕКА МЕСТА

Страхотни серии от елитни скобари, а измежду тях по-ред­ки кефали. Това са постигнали група софийски майстори на плувкаджийския риболов при скорошен излет в Гоцеделчев­ско. Тази река отново напомня за себе си след известно за­тишие откъм новини през лятото, когато е доста маловодна и рибарите се тешат предимно с мрени.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ