140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Уловиха щука като крокодил от баластриера Динката

Щука като крокодил

Любомир Донев, от с. Радилово, Пазар­джишко, направи голям удар с трофейна щука, каквато много рядко се хваща по нашите водо­еми. Той разказва увлекателно какво се е слу­чило в този паметен за него ден, как и защо са подарили свободата й.

„С мой колега риболовец Стоян Стоицев про­ведохме поредната атака на баластриерата край с. Динката, Пазарджишко. Предварително бяхме обиколили и щателно проучили водоема с гумена лодка и сонар. Взехме поука от пре­дишни посещения и направихме някои коре­кции на въдиците ни. Този път аз заложих на три пръчки Carp Ekspert 3,5 либри и дължина 3,6 м. Макари подбрани за случая Osako 6000. На колегата пръчките бяха Filsyar със същите параметри. Ново влакно Salsa 0,45, повод от флуорокарбон, тапи 30 г, стоманени поводи 25 см. Куки 6/0 единични Fudo hooks, жива стръв – малки каракудки.

На 29 септември рано сутринта, още на раз­съмване бяхме на вода на баластриера Динката. Разпънахме въдиците и заметнахме. Набързо хванахме (и пуснахме обратно) няколко щуки-бебета, после риболо­вът продължи тегаво. Доста време нищо не се случи. Някъде към 10 часа един от сигнализа­торите на най-отдалечената въдица се раздаде на макс след мощен рън. С няколко скока бях при въдицата и направих подобаващо засича­не. Мигновено огромна щука се изхвърли над водата, правейки ефектна „свещ“. И двамата видяхме за какво чудо става дума. Колегата из­тича и приготви голям шаранджийски кеп. Съ­щевременно ми даваше полезни съвети. Бор­бата беше доста упорита и продължителна, преминала през много перипетии и критични моменти. Накрая се справихме с общи усилия и щуката беше наша, извадена на брега! Вед­нага я претеглихме, а везната отсече 15,2 кг.

щука динката

Направихме снимка за доказателство и по­бързахме да я върнем на свобода с пожелание да бъде по-предпазлива и да живее, за да ни дари с поколение. За нас преживяното в този незабравим екшън беше напълно достатъчно. Натрупахме адреналин на макс.

Поздравявам всички любители на щукарския риболов и им пожелавам наслука!“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ