140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

От 1 ноември с въдици само през деня

от 1 ноември

Времето за нощен риболов приключи. Любителският риболов през нощта у нас се разрешава със специална заповед и касае определени рибностопански обекти за времето от 1 април до 1 ноември. В заповедта изрично се упоменават всички тези водоеми на територията на страната.

Припомняме, тази година това стана със заповед на земеделския министър Десислава Танева и във връзка с одобрен доклад от изпълнителния директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов. В заповедта бе обявен списък на водоемите по области, на които се разрешава риболов през тъмната част от денонощието за споменатия период от време.

И понеже времето за нощен риболов изтече, от 1 ноември важат правилата, записани в Закона за рибарството и авакултурите, а именно, че любителският риболов е разрешен само през светлата част от денонощието.

Младен Добрев

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ