140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

235 хиляди са любителите риболовци у нас

235 хил. риболовци

Малко над 235 хиляди българи упражняват законен любителски риболов, около 50 хил. от тях са членове на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Поне толкова са билетите, издадени от ИАРА през тази го­дина. Това сподели пред БТА доц. д-р Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА. В общи линии числеността на риболовците у нас се запазва през последните години. Не се предвиждат промени в стойността на риболовния билет за тези 235 хиляди риболовци, както и на други услуги, предоставяни от ИАРА.

Г-н Николов изнесе някои данни по отно­шение на контрола по водоемите в страната и борбата с бракониерството. През насто­ящата година са извършени 16 хиляди про­верки, при които са конфискувани общо към 95 км бракониерски мрежи и 880 различни средства за нерегламентиран улов на риба. При тези акции са иззети около 9 тона риба, като 2,4 тона са дарени за социални нужди.

Изтъкна се, че инспекторите от Риболовен надзор вече са оборудвани със съвременни средства, разполагат с високопроходими ав­томобили, уреди за нощно виждане, термо­камери.

235 хил. риболовци

Осъвременената техника позволява и по-ефективен контрол.

Безценна помощ в опазването на рибни­те ресурси оказват и любители риболовци, и доброволци. Възможността да се подават сигнали на националния телефон 112 е много уместна, понеже така инспекторите могат да реагират своевременно и де се предотвратят крупни посегателства. Директорът на ИАРА не крие, че кадровият ресурс на Агенцията е ограничен, има нужда от нови мотивирани кадри, за да се осъществява още по-добър контрол през следващата година.

Следи са и за бракониерство в Черно море, включително и на лицензирани кораби, има­щи право на промишлен улов по определе­ни квоти. Инспектори от ИАРА са наложили тежки санкции на няколко кораба, включи­телно с лишаване от правото да участват в разпределението на квотите или да търсят финансиране на свои проекти от Програмата за морско дело и рибарство. В Агенцията са амбицирани да не се допуска погазване на правилата за отговорен и законосъобразен риболов в Черно море. За стриктния кон­трол в нашата акватория се разчита и на доброто сътрудничество с другите държавни институции – Гранична полиция, Морска ад­министрация, БАБХ, Митниците. С тях ИАРА има добър обмен на информация, а също и съвместни дейности в борбата с незаконния и недеклариран риболов.

По отношение сроковете на забрана за любителски риболов г-н Николов уточни, че те се определят след обществено обсъж­дане и целта е да се опази биоразнообразие­то по най-добрия начин, както във вътрешни­те водоеми, така и в морето.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ