ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

На първия лед: с много ентусиазъм, но без рискове

лед рискове

Стана традиция старт на подледния рибо­лов у нас да се прави на родопския язовир „Широка поляна“. Това се случва още по ко­ледните и новогодишните празници, стига само да има няколко поредни дни с минусови температури. Замръзват и други планински язовири, а ако зимата е достатъчно люта нищо чудно лед да покрие и тези от равнин­ната част на страната. Декември даде такива симптоми, да видим какво ще ни предложи януари.

лед рискове

Първият здрав лед се чака с нетърпение от любителите на зимните риболовни емоции. Броят се дните на трайното застудяване с преобладаващи минусови температури през денонощието, следят се прогнозите на си­ноптиците. Ледът вече обхваща водоема и започва онази толкова позната предстартова треска.

Първият лед наистина е здрав и надежден, но не бър­зайте да влизате още със за­печатването на повърхността! Не бива ентусиазмът да из­преварва здравия разум. Още няма следи от стъпвали коле­ги, но нали все някой трябва пръв да опита. Смелчаци ще се намерят, само че нека е след задължителна

проверка на дебелината на ледената кора

при това на безопасна дълбо­чина. Първата дупка на ледо­бура трябва да е в близост до брега. Има ли поне 5-6 см про­зрачен лед, може да се стъпи и да се навлезе навътре. Но това все още не е надежда де­белина и влизането трябва да става по единично, без струп­ване на повече хора на едно място. Движенията са плавни, никакви подскоци или потро­пване с крак – това не е начин да се провери здравината на леда, щом сте навлезли над дълбока вода. В началото има и психологически натиск, кой­то с времето се преодолява, особено при хора, които вече са натрупали стаж с въдица на

леда от предни години.

лед рискове

У нас подледният риболов се практикува почти изцяло на затворени водоеми (реките почти не замръзват) и поне в това отношение няма опас­ност да ни подлъже течащата отдолу вода, която е доста по- опасна и бързо разяжда леде­ната кора при по-меко време.

Но предпазните мерки при първото влизане

са по-наложителни от всеки друг път. Би било добре да има на разположение дълга дъска, здрава пръчка или дру­го дървено пособие, подготве­но за първа помощ. Разбира се, и поне 10-метрово въже с предварително направена примка в единия край, за коя­то да се хване изпадналия в беда. Не е излишен пояс или спасителна жилетка. Съвре­менните плаващи и непро­мокаеми гащеризони също навлязоха на въоръжение при хора, които често практикуват подледен риболов. При навли­зането в райони с дълбочина

да се следи състоянието на леда

Ако има обособени петна по него, избягвайте ги. Не се ближавайте до залети храсти или каквато и да е водна рас­тителност – там ледът няма да е толкова надежден. Не пробивайте прекалено много дупки на малка площ, в ника­къв случай не ползвайте брад­ва за оформяне на дупка ако ледът все още е в критичната граница от 5-8 см.

През следващите дни, ко­гато студът продължи и ле­дената кора надхвърли 10 см, някои от дадените указания относно безопасността стават излишни, но за първото стъп­ване човек трябва да е подгот­вен за всякакви изненади.

лед рискове

Облеклото да е подходящо

Да е топло, но не прекалено масивно, за да не затруднява движенията. Вълнени чорапи и здрави обувки, ръкавици, шапка, слънчеви очила – това са все задължителни елемен­ти от зимната екипировка. При първото влизане на заледе­ния водоем носете раницата на едното рамо. Така в случай на пропадане лесно ще се освободите от нея.

лед рискове

През целия престой в нача­лото на ледообразуването не подценявайте мерките за без­опасност. Смелчаци на леда не бива да се правите, никоя риба не е по-ценна от човеш­кия живот. Затова, на първия лед – с много ентусиазъм, но с повишено внимание и без излишни рискове.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ