140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Състезанията по подледен риболов стартират на 15-16 януари

състезания подледен

Техническата комисия на секция „Подледен риболов“ към Бъл­гарската федерация по риболовни спортове утвърди състезател­ния календар за 2022 година, макар и с доста условности. Това се налага заради несигурността по отношение на ледената обстанов­ка по предвидените за състезания водоеми. Все още не е изяснено дали ще се проведе и световното първенство в Литва, което трябва да е на 19-20 февруари. Имаме готовност да вземем участие с наш национален отбор.

По тази причина са предвидени 4 кръга в шампионата, като трети кръг съвпада с датите на световното първенство по подледен риболов и ако нашите пъ­туват за Литва, този кръг ще отпадне от програмата.

Националният шампионат стартира на 15-16 януари на язовир „Малък Беглик“, вторият кръг ще е на 29-30 януари на язовир „Ши­рока поляна“, а третият кръг е предвиден за 19-20 февруари на язовир „Веринско“. Финалният четвърти кръг ще е на 5-6 март на язовир „Голям Беглик“. Разбира се, при липса на подходящи усло­вия и здрав лед ще се налагат промени.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ