НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Затрупват усилено баластриера Враждебна, скоро ще я довършат

баластриера враждебна

Малко водно огледало все още е останало, но до лятото най-вероятно и то ще бъде затрупано, за да се каже, че тази софийска ба­ластриера вече не същест­вува.

Това показаха скорош­ни снимки на софиянци от северните брегове, откъм квартал Враждебна, извест­ни на рибарите като Чер­ното кафе. Да припомним, че от две години започна интензивна работа по за­риване на този водоем, със струпване на огромни коли­чества строителна техника и тежки машини.

Проведеното от нас жур­налистическо разследване още в началото на кампа­нията установи, че всичко е законово изпипано и евен­туални протести ще се ока­жат безсмислени. Според градоустройствения план там водоем няма, а бивша баластриера и теренът подлежи на рекултивация. Собствениците, обезпечени с всякаква документация, започват интензивна работа и може да се каже, че ма­сираното затрупване е към края си. Огромна част от водоема вече е усвоена, а малкото вода ще изчезне в следващите месеци.

баластриера враждебна

Баластриерата във Враждебна беше сред любимите водоеми на софийските риболовци, лесна за достъп, с разчупе­на брегова ивица и прилич­ни дълбочини, при това в чертите на града. Рибари­те, намерили местенце по бреговете, ставаха неволни свидетели на всеки излитащ и кацащ самолет на софий­ското летище, до което бук­вално опираше. Там в мина­ли години се провеждаха и национални състезания по подледен риболов. Имаше и доста разнообразно риб­но население. За жалост, всичко това е безвъзвратно загубено, заради комерси­ални интереси и човешката глупост…

Безумната кампания на затриване на тези водни оа­зиси в околностите на сто­лицата продължава. Дойде ред и на малките езерца в околностите на Долни Бо­гров, току в началото на ав­томагистрала „Хемус“. И там се намесиха тъмни сили, из­карали някакви аргументи за това посегателство – едно от езерцата откъм северна­та страна на магистралата вече е свито наполовина. А тези водоеми бяха истин­ско украшение и неизменна част от интериора в околно­стите на столицата…

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ