НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Два месеца и половина забрана за улова на щука

щука забрана

Забраната за риболов, наложена като мярка на защита на рибите през размно­жителния период у нас, е със стъпалови­ден график, съобразен с физиологията на отделните видове и това е записано в разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите.

Добре познатата ни щука е първа от пролетно размножа­ващите се риби, която пристъпва към ро­дителските си ангажименти и е напълно уместно да й бъде осигурено спокойствие, за да извърши брачните ритуали. И така, забраната за щука влезе в сила от 15 февру­ари и ще продължи до 30 април.

В този период при случаен улов на от­делни екземпляри е задължително по най-бързия начин да бъдат освобождава­ни, независимо от състоянието им. Това е възможно да се случи най-вече при спи­нингисти и тролингисти, които преследват другите сладководни хищници като сомове, бели риби, костури.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ