140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Къде какво кълве по родните водоеми към 3 февруари

актуално 3 февруари

Най-студените дни от тази зима, с изцяло минусови температури в обширни части на страната, бяха през последните седмици и това определено охлади ентусиазма на рибарите, обхванал ги при мекото време, с което тръгна годината. Поне студът заледи повече водоеми и донякъде разшири територията на подледния риболов.

ЯЗОВИР „ГОЛЯМ БЕГЛИК“

Зимните рибарски топдестинации в Родопите са известни и привличат много любители на риболова с мормишка и отвесна блесна. На „Големия Беглик“ се получават някои интересни ре­зултати с хващани единични солидни костури, а има и попаде­ния на щуки. Рибите са групирани обаче и локализирането им не е лесна работа. Който ги намери – ще лови и даже може да натрупа добър улов. Който клекне до първата пробита дупка – може да си остане само с чакането.

ЯЗОВИР „АЛИНО“

След някои перипетии и изтъняване на ледената покривка на яз. “Алино” заради меко време, към 3 февруари ледът е стабилизиран и дори надхвърли 20 см в по-голямата част на китното язовирче в по­крайнините на Плана планина. Пък и натрупа снежна покрив­ка, та да стане идилията пълна. Масовите риби са неголеми костурчета и пак такива бабушки, с които всеки ще се забавля­ва. И там се случват бонуси с хващани щуки, особено ако се спусне жива стръв в дупката (някоя от уловените рибки).

РЕКА ДУНАВ

Изненадващо силен риболов правят в някои участъци по Ду­нав напоследък. Добри вести дойдоха от района на Лом, където рибари се групират около пристанището и замятат с фидерни въдици. Ловят се платики и морунаши, като има и доста едри риби в улова. Все пак да уточним, че за такава мисия е хубаво да се избере по-мек ден, не от тези с изцяло минусови темпе­ратури.

РЕКА ОГОСТА

Дойде време на едрите кефали, които всяка зима заинтри­гуват любителите на трофеи и това обикновено се случва в най-студените дни. За хващани тупалки по кило-две се чува към 3 февруари, като рибари от Монтана са ловили в района на с. Владимирово. Тактиката на улова е утвърдена: с регулярно подаване на малки дози бели червеи по трасето, където се пу­ска въдицата. Стръвта е същата – грозд от бели червеи. Но да уточним, все пак се хващат единични риби.

РЕКА СТРУМА

Скобари при минус 7 градуса дневна температура – с това се похвалиха софийски риболовци, ловили на Струма в района на Симитли през миналата седмица. Рибите са по-редки, но пък предимно едри. Очевидно застудяването се е отразило доня­къде, но не изцяло. Все пак да се хване нещо при такава зимна обстановка е добре дошло, каквото и да е то. Е, последва омек­ване и най-вероятно изявите на рибите ще се възвърнат към обичайния ритъм.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ