140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Къде какво кълве по родните водоеми към 8 февруари

актуално 8 февруари

Отвориха се повече възможности за подледен риболов през миналата седмица, даже и по водоеми извън планин­ската зона. За някои от тях ще научите в следващите редове. Все пак уточняваме, че здравината на ледената кора е в пряка зависимост от времето и не е константна величина. Затова – на леда с повишено внимание и задъл­жителни предпазни средства.

ЯЗОВИР „ЖЕКОВ ВИР“

На ледена покривка на яз. „Жеков вир” към 6 февруари от 7-8 см са ловили софийски риболовци в приустиевата част на язовира, при дълбочини между 3 и 5 метра. Макар и не дебел, ледът е бил прозрачен и здрав. Ло­вили са предимно неголеми бабушки, като рибите са вземали еднакво добре на мормишка и на плувка със стръв хирономус и тънък торен червей. Костурите са били съвсем инцидентни в улова. Най-силни серии са правени в обедните часове.

БАЛАСТРИЕРА ЧЕЛОПЕЧЕНЕ

Популярната софийска баластриера замръзна и даже натру­па приличен лед, а това провокира интереса на любителите на подледния риболов. Отзивите са преобладаващо положи­телни. Ловят се костури – от средни до дребни, по пък се пра­вят доста хубави серии в хода на деня. Измежду тях влизат и бабушки със сходна големина. Предупреждаваме, че там има газови дупки, които трябва да се избягват при преходите.

ЯЗОВИР „МАНДРА“

„Ледената епоха“ е доста далеч от най-големия язовир в Бур­гаско. В района на Помпената станция са групирани огромни пасажи от риба, предимно каракуди. Малцина от присъстващи­те по бреговете обаче са етични риболовци с въдици. Преоб­ладават бракониери от всякакъв тип – „косачи“, „парашутисти“ и какви ли не, които пълнят чували с риба. Жалко е, че такава картина там е обичайно явление по това време през зимата.

РЕКА МАРИЦА

Отзивите от риболова по Марица към 8 февруари се люшкат в крайности. В долното течение се чува за хващани скобари и морунаши (в района на Симеоновград, Любимец, Свиленград), но рибите са групирани по определени вирове. Извън тях може да се стигне и до провал в начинанието. Пловдивчани също тестват реката в района на града, но чудеса в улова няма. Някой и друг скобар може да се извади, при това с много упорство и търпение. На Мръсния канал се лови дребна риба.

РЕКА РОСИЦА

По вировете в землището на с. Ресен се групират хора, но тази зима определено няма риболов, който да предизвиква фу­рор. Сякаш благодатните времена отминаха. Сега ако се случи благоприятен ден може и да се хване нещо, но не говорим за пълни живарници с всякаква риба. Положителните вести пак са свързани с хващани единични едри кефали, за които най-сигур­ната тактика е уединяване на място без друго човешко присъст­вие. Излизат редки, но само едри риби от кило нагоре, даже има и над 2 кила. Такъв риболов може да се проведе по цялото долно течение от Лесичери та до вливането в Янтра.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ