НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

На яз. „Копринка“ въвеждат нов режим на риболов – с членска карта

От 1 март 2022 година ще започне издаването на членски карти за риболов на язовир „Копринка“, ин­формираха от Централната рибноопазваща организа­ция. Документът ще е на стойност 30 лева. За деца до 14-годишна възраст ри­боловът е безплатен, като те ще имат право на една въдица, а техният придружи­тел задължително трябва да притежава членска карта и заверен билет. За деца от 14 до 18-годишна възраст, пен­сионери и инвалиди член­ската карта ще е на стойност 15 лева.

Членската карта ще се из­дава за срок от 1 календар­на година. С нея ще може да се посещават два язови­ра – „Копринка“ и „Сопот“. Лодки и каяци няма да бъдат допълнително таксувани. Членските карти ще бъдат издавани от представители на ЦРОО, които денонощно ще осъществяват контрол върху риболова. Всеки един посетител, който практикува риболов, ще бъде посетен на място. Няма да има оп­ределен пункт за закупуване на членските карти.

копринка режим

Нощният риболов ще бъде разрешен, но от брега. През нощта лодки ще влизат само за разпъване на въдици.

От юридическа и законова гледна точка дневни, сед­мични и месечни карти не могат и няма да бъдат изда­вани, уточняват от ЦРОО.

Предстои да бъдат опре­делени коридори за движе­ние на джетове. Целта е да не се създават конфликти с риболовците. Най-вероятно водните мотори няма да бъ­дат допускани по заливите, където е концентрирано ри­барското присъствие.

***

Припомняме, че управле­нието на рибните ресурси на язовир „Копринка“ бе пре­доставено на Централната рибно-опазваща организа­ция след проведен конкурс още през есента на 2020 г. Заради подадени жалби и съдебни дела процедурата се проточи във времето. С решение на Върховния съд от 23.09.2021 г., ЦРОО вече има право да управлява риб­ните ресурси на язовира за срок от 5 години. Това нало­жи и обявяването на новия режим на риболов, за който стана дума. Още тогава от организацията обявиха, че новите правила ще влязат в сила от тази пролет.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ