140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Годишният „отпуск“ на бялата риба започна

бялата риба забрана

Нека разгледаме някои фа­кти относно размножителния процес на бялата риба и забраната за нейния улов от 15 март. Защото има доста интересни наблюде­ния.

Температурата на водата е основен фактор за размно­жаването на рибите и бялата риба не прави изключение от това. Температура от 6-7 до­към 12 градуса е оптимална за мисията по продължаване на рода. Бялата риба е изклю­чително прилежна и отговорна към грижите за бъдещото си поколение. Когато водата се загрее достатъчно, мъжките подготвят специални гнезда на дълбочина от минимум 0,5 – 0,8 м до максимум 4,5 – 5 м. в зависимост от водоема. Гнездата представляват малки ямки на дъното, обикновено с дълбочина 4-5 см и диаметър около 0,5 м, като всичко зависи от типа на дъното на водоема. Бялата риба е изключително плодовита.

бялата риба забрана

Женската снася около 1 млн. хайверни зрънца

но отделни трофейни екзем­пляри са способни да над­хвърлят това количество. След полагането на хайвера от жен­ската, мъжкият го опложда и остава на пост в непосредстве­на близост до гнездото или направо върху него. Така пази яйцата от посегателствата на други риби или водни живот­ни. Същевременно движейки енергично гръдните си перки насища с кислород водата около гнездото, което е изклю­чително важно за хайверните зрънца. Мъжкарят ще остане да охранява хайвера докато малките рибки се излюпят, а това става за 8-12 дни (отново в зависимост от температурата на водата).

бялата риба забрана

При мека зима и топла про­лет може да стане около сре­дата на април (дори и по-ра­но) или чак след средата на май, ако зимата е била люта и водата се затопля по-късно. Разположението на водоемите също е от значение за протича­нето на този процес. На някои по-плитки и равнинни язови­ри, като „Пясъчник“ например, излюпването може да стане и към средата на април. При други водоеми на по-висока надморска височина и с по- студена вода е възможно да продължи и след след 15 май (пример язовир „Искър“). През този период мъжките бели риби придобиват изключител­но красиво оцветяване. Стават по-наситено тъмни от нормал­ното, с по-ярки ивици и петна.

бялата риба забрана

Мъжкарите са изключително агресивни

и атакуват всичко, което мине в непосредствена близост до пазеното от тях гнездо.

По тази причина е важно да се даде реален покой на бяла­та риба. Показателен е факта, че по-голямата част от улове­ните бели риби през ранната пролет са мъжки екземпляри. Улавяйки и прибирайки такива екземпляри на практика об­ричаме цялото поколение на гибел. Останалото без надзор гнездо става лесна плячка за други риби, раци, охлюви, миди и дори водолюбиви птици.

Ловенето на бяла риба през забранения за нея период е не само нарушение на закона и бракониерство, но и крайно не­етично и неспортсменско. Ри­боловът на джиг и тролинг през този период е най-големия бич за нея. Особено ако с това се злоупотребява!

бялата риба забрана

Някои рибари хитруват

под претекст, че влачат воб­лери за сом, пък прибират и бели риби. Да, принципно не са нарушители. В закона ясно е записано, че при случаен улов на забранената риба същата следва да се върне обратно във водата, независимо от нейното състояние. Дори да ги връщат обратно, те вече са на­несли поражения на бъдещото поколение.

Спазването на забраната за улов на бяла риба е за­дължително за всеки рибар, а опазването и съхранението на популацията е обща отговор­ност. Нека поне сега осигурим спокойствие на рибите да из­вършат свещената си мисия, така че си осигурим приятни риболовни емоции в бъдеще!

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ