140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ИАРА в действие – Контролът по язовирите се засилва

иара проверки

*Съвместна проверка на екип от ИАРА и доброволци от ЦРОО е осъществена на язовир „Жребчево“. След обход с лодка са намерени заложени бракониерски мре­жи на три места на язовира – в районите на Паничерево, Боровете и Мантинелата. Всичките са извадени, оказали са се с обща дължина над 1000 м. След наблю­дение с термокамера са установени други двама бракониери с мрежи. Те са се ока­зали стари познати на надзорниците, със съставяни актове за такива прегрешения. Срещу тях са образувани досъдебни про­изводства.

*На язовир „Копринка“ също е извърше­на проверка от риболовни надзиратели на ИАРА и ЦРОО. Намерена е стара мрежа с множество измрели бели риби в нея. Има­ло е и живи риби (шарани и каракуди), кои­то са освободени.

*Бракониерска мрежа е извадена и от язовир „Ястребино“. За това заслуга имат доброволците от ЦРОО, които своевре­менно са я предали на екип от ИАРА. Язо­вирът се наблюдава с термокамера, така че бракониерите да знаят, че няма да ос­танат незабелязани.

иара проверки

*При извършена рутинна проверка по река Дунав с патрулна лодка на ИАРА, служители от РК-Силистра са открили и извадили две нелегално заложени мрежи. Не е имало уловена риба в тях.

*Инспектори от ИАРА-Бургас са извър­шили проверка в акваторията на Черно море с патрулен катер. Обходен е обши­рен район от пристанище Крайморие до пристанище Несебър. При проверката в Поморийския залив са установени две не­маркирани мрежи с обща дължина от 1000 м. Те са иззети и впоследствие унищоже­ни.

*След подаден сигнал за нерегламен­тиран риболов в района на Морска гара Варна местни инспектори са извършили проверка на посоченото място. Установен е рибар, ловил чрез метода „на косене“. На нарушителя е съставен акт, а въдицата му е иззета.

***

От ИАРА предупреждават, че ще бъде засилен контрола по вътрешните водоеми, предвид настъпването на пролетта и под­готовката на рибите за естествено възпро­изводство. За забелязани бракониерски посегателства може да сигнализирате на тел. 112.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ