НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Почистиха бреговете на река Златна Панега в Луковит

почистиха златна панега

Общо 700 кг всякакви отпадъци бяха събрани в полиетиленови чували при екоакция за почистване бре­говете на река Златна Пане­га в Луковит. За извозването им до регионалното депо за отпадъци се погрижиха от общинската администрация.

Благородната акция беше организирана за втора поред­на година от Сдружение „Ри­боловен клуб – Панега 2021 – Луковит“ с председател Ни­колай Граждански. Имаше и гости от София, активисти от Сдружение „Балканка“.

Доброволците положиха доста усилия да съберат изхвърлените в коритото на реката боклуци от всякакво естество, плод на човешка немарливост и безотговор­ност. Почистена бе обшир­на територия от язовирната стена до бента на реката в долния край на града.

почистиха златна панега

Сдружение „Балканка“ осигури награди, с които да поощри най-младите учас­тници в екоакцията. При­мамки за риболов и кастинг въдица бяха разиграни чрез жребий. Голямата награда спечели най-малкият участ­ник – 12-годишният ученик от Луковит Кристиян Тонев.

Луковитското сдружение планира и тази година да зариби Златна Панега с бал­канска пъстърва, както го на­прави през миналата година. Припомняме, че риболовът в тази част е в режим „хвани- пусни“. Това е наложително, за да се съхрани пъстърво­вата популация, все пак ре­ката е много привлекателна за любители на пъстървовия риболов от региона, идват и рибари от София.

почистиха златна панега

***

Златна Панега или само Панега протича през обла­стите Ловеч (общини Ябла­ница и Луковит) и Плевен (община Червен бряг). Дъл­жината й е 50,3 км, което й отрежда 85-то място сред реките у нас. В античността е била известна с името Па­накс, а по турско време я на­ричали Алтън Панега. Реката води началото си от най-го­лемия в България карстов извор Глава Панега (4000 л/сек), разположен в землище­то на село Златна Панега. Влива се в река Искър при град Червен бряг, откъм се­верната му страна.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ