НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ето списък на разрешените за риболов водоеми през „сухия режим” на забраната

водоеми забрана

Във връзка с установяване на сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водоеми , министърът на земеделието д-р Иван Иванов издаде повед,  с която се забранява улова на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА, както следва:

1.       Карагьоз (дунавска скумрия) (Alosa immaculata) в българския участък на река Дунав през периода от 15.04.2022 г. до 14.05.2022 г. включително.

2.       Калкан (Scophthalmus maximus) във водите на Черно море през периода от 15.04.2022 г. до 15.06.2022 г. включително, както и всякаква риболовна дейност, включително трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба за периода, съгласно Регламент (ЕС) 2022/110 на Съвета от 27 януари 2022 година за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море.

3.       Попчета (сем. Gobiidae) във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди през периода от 15.04.2022 г. до 15.05.2022 г. включително, с изключение на даляните, разположени в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия.

4.       Пролетно-лятно размножаващите се риби в зависимост от надморската височина на рибностопанските обекти на страната, както следва:

от 15.04.2022 г. до 31.05.2022 г. включително в рибностопанските обекти намиращи се до 500 м надморска височина;

от 01.05.2022 г. до 15.06.2022 г. включително в рибностопанските обекти намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина.

II.      През периода на забраните по т. I, т. 1-3 не се допуска използването на следните риболовни уреди:

  • едностенни мрежи с размер на окото по-малък от 36 мм във водите на р. Дунав;
  • дънни хрилни мрежи с размер на окото по-малък от 400 мм във водите на Черно море;
  • мрежени риболовни уреди с размер на окото по-малък от 22 мм във водите на Черно море.

III.     Забраната за улов, пренасяне, съхранение, превозване и продажба на есетрови риби до 01.01.2025 г., включително и по време на размножителния им период, в българската акватория на река Дунав и Черно море е съгласно съвместна Заповед № РД 09-1029/16.12.2020 г. и Заповед № РД-1066/23.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите.

Със същата заповед се определят и разрешените за любителски риболов водеми през периода на забраната.

Област Благоевград

Баластриерен водоем Проевски – над моста за с, Покровник, от левия бряг на река Струма, цялото водно огледало; водоем Попарица, с. Блатска, общ. Хаджидимово; водоем Помпата, с. Първомай, общ, Петрич; водоем Дъбрава, с. Дъбрава, общ. Благоевград; първи водоем до Завода за релета, с. Баня, общ. Разлог; яз. Дебрене, с. Дебрене, общ. Сандански.

Област Бургас

Баластриера Дупките, гр. Бургас.

Област Варна

Яз. Пчелник.

Област Велико Търново

Стари речни корита на р. Янтра в землището на:

  • с. Раданово и гр. Полски Тръмбеш;

• с. Върбица, общ. Горна Оряховица; отводнителния канал в местността Блатото, гр. Свищов.

Област Видин

Яз. Дъбравка, общ. Белоградчик; яз. Божурица, общ. Грамада; река Дунав – от брега в участъка от Колодрума при р. км. 789,200 до Баба Вида при р. км. 791,500.

Област Враца

Яз. Мраморчица, с. Мраморен, общ. Враца; река Ботуня, град Криводол, от моста на изхода в посока село Ракево до землищната граница със село Ракево, общ. Криводол; река Ботуня в участъка от моста на с. Ракево, общ. Криводол до границата между с. Ракево и с, Добруша, общ. Криводол;

лимана на пристанището в гр. Козлодуй.

Област Габрово

Р. Росица – в участъка от моста на „Кольо Фичето” до стената на бента под РУ „Полиция” в гр. Севлиево;яз. Рачевци, землището на с. Рачевци, общ. Габрово.

Област Кюстендил

Стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;

яз. Голем Върбовник, общ. Бобов дол; яз. Самораново, общ. Дупница;

яз. Мали Върбовник, общ. Бобов дол.

Област Кърджали

яз. Мургово, общ. Кърджали; яз. Нановица, общ. Момчилград; яз. Вараци, общ, Крумовград.

Област Ловеч

яз. Сопот – с изключение на следните зони:

•         експлоатационна зона, която се разполага на 300 м. от язовирната стена, перпендикулярно на оста й навътре в акваторията;

•         източната зона за естествено размножаване на рибите – намираща се западно от устието на река Топля и от дигата на рибарниците, перпендикулярно на оста й, навътре в акваторията до „Райския залив – Пашов ръд”, местност „Боровете”;

р. Осъм – в участъка от моста при село Йоглав до моста при село Александрово, общ. Ловеч; яз. Тодоричене, землището на с. Тодоричене, общ. Луковит.

Област Монтана

Яз. Огоста, от брега в района на 200 м от водовземната кула до началото на полуостров „Расника”, в землището на гр. Монтана; яз. Долна вода, от брега в землището на с. Студено буче, общ. Монтана; река Дунав, от брега в района на „Дунавски парк”, гр. Лом.

Област Пазарджик

Баластриера при с. Лозен; канал „Кривата вада”, до Пречиствателна станция Пазарджик; Студен канал – пътя за с. Синтево.

Област Перник

Руднично езеро, общ. Перник; езерото на с, Рударци, общ. Перник.

Област Плевен

Яз. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник – в участъка на южната страна на язовирна стена в продължение на 3 км до северната част на малката дига на язовира; яз. Телиш – от брега на язовира, общ. Червен бряг; р. Дунав – от брега в участъка от р. км. 599.5 (ЗООм. източно от устието          на

р. Осъм)     до р. км. 594        (канарата) в землището на общ. Никопол;

р. Дунав – от брега в участъка от р. км. 621 западно срещу течението    на

реката до пристанище Загражден, общ. Гулянци;

р. Дунав – от брега в участъка от р. км. 640 до р. км. 643.5 в землището на село Байкал, общ. Долна Митрополия;

р. Дунав – от брега в участъка от р. км. 606.200 до р. км. 607.800 от двете

страни на    пристанище          Сомовит, с изключение на бреговата ивица под пристанището от р. км. 607.280 до р. км. 607.580 в землището на общ. Гулянци; яз. Табакова чешма, общ. Плевен.

Област Пловдив

Топлият канал на Цариградско шосе; р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието й в р. Марица; яз. Домлян.

Област Разград

Яз. Бялата пръст (Папаза).

Област Русе

Стари речни корита на р. Янтра между землището на гр. Бяла и с. Полско

Косово; общински язовир в землището на с. Тетово; от брега на река Дунав в землището на гр. Русе от бетонна площадка при входа на лиман РККЗ c GPS координати: 43.845782° N, 25.943439° Е до края на ул. Мостова c GPS координати: 43.857199° N, 25.955115° Е.

Област Силистра

Р. Дунав – от брега в участъка на река Дунав от р. км. 376 до р. км. 377 – Кейовата стена в Дунавската градина в гр. Силистра; р. Дунав – от брега в участъка от р. км. 432 до р. км. 433 – Кейовата стена на пристанище Тутракан.

Област Сливен

Баластриери „Сливенска дупка” и „Мечкаревска дупка”, общ. Сливен; яз. Чилията, с. Загорци, общ. Нова Загора; напоителен канал от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

Област Смолян

яз. Тешел; Смолянски езера: Керяновия гьол (Рибката), Салажа.

Област София

яз. Панчарево; баластриери в землището на с. Долни Богров; баластриери в землището на с. Чепинци; баластриери в землището на с. Световрачане;

баластриери в землището на с. Челопечене; яз. Мърчаево; яз. Джаков мост;

яз. Мрамор; яз. Жеков вир; яз. Алино, общ. Самоков; баластриера „Мечката”, гр. Самоков.

Област Стара Загора

Баластриера (отворена) в землището на с. Ягода – североизточно от с. Ягода, общ. Мъглиж; баластриери 1 и 2 (затворени „Аксаков гьол”) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж; яз. Копринка – в долуизброените участъци:

•         участъка разположен от точка с координати 42.632617° Е, 25.318333° N до точка с координати 42.592900° Е, 25,292267° N;

•         участъка разположен от точка с координати 42.590167° Е, 25. 287483° N до точка с координати 42.604933° Е, 25.291417° N;

•         участъка разположен от точка с координати 42.618317° Е, 25. 245667° N до точка с координати 42.625300° Е, 25.255900° N;

•         участъка разположен от точка с координати 42.629967° Е, 25. 278433° IM до точка с координати 42.631067° Е, 25.293483° N;

•         участъка разположен от точка с координати 42.633283° Е, 25. 299883° N до точка с координати 42.631200° Е, 25.315000° N;

яз. Чаталка в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора.

Област Търговище

Яз. Лиляк, общ. Тъговище; яз. Красноселци, в землището на гр. Омуртаг.

Област Хасково яз. Корен, с. Корен, общ. Хасково; яз. Доситеево, с. Доситеево, общ. Харманли; яз. Орешец, с. Орешец, общ. Харманли.

Област Шумен; яз. Маломир, в землището на с. Маломир, общ. Върбица; яз. Марково; баластриера с. Радко Димитриево, общ. Шумен.

Област Ямбол

Старо речно корито на р. Тунджа при с. Ханово; баластриерен водоем „Долен Герен”, град Елхово; старо речно корито на р. Тунджа при с. Тенево, обл. Ямбол; баластриерни дупки при с. Окоп, обл. Ямбол.

Географските координати са изписани в градуси и десетични части от градуса.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ