140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Изненади на „Копринка“: Вместо каракуда – бяла риба

изненади копринка

Заралията Теодор Генев хвана 4-килограмова бяла риба с фидерна въдица, заметната със земен червей за каракуда. Разбира се, след подобаваща фотосесия рибата е освобо­дена, за да може спокойно да даде поколение. Припомняме, че е в сила забрана за улов на популярния хищник именно за­ради актуален размножителен период и случайно хванатите риби трябва незабавно да се връщат. В случая на язовир „Копринка“ пускането е заснето на видеоклип от екип на ЦРОО, който своевременно е пристиг­нал на мястото на събитието.

Г-н Генев споделя някои подробности: „Лових на фидер, като стръвта ми беше комбина­ция от жълта пуканка с аромат на мед и земен червей. Удари към 16,30 часа на дистанция от 60 метра при 2,5-3 метра дъл­бочина. За кошничката ползвах купешка смес за фидер. Място на улова – точно пред горич­ката, до която извежда пътят покрай гробищата на Долно Сахране. В този район корито­то на Тунджа преминава в бли­зост и мястото държи всякакви риби по това време – и мирни, и хищни. Стават големи стъл­потворения от рибари, даже едва си намерихме местенце в 7 часа сутринта“.

На така наречените Дупки при Долно Сахране – най-попу­лярната пролетна дестинация на яз. „Копринка”, се събират най-много рибари и това не е случайно. В плитката и вече загрята от поредицата слънче­ви дни вода се събират голе­ми пасажи с каракуди и става силен риболов. Тази година пролетното шоу леко закъсня, заради хладната пролет, но вече има вести за силни изяви на рибите.

изненади копринка

Лови се основно на дъно. Фидерните въдици навлязо­ха масово на въоръжение, но замятат и с обикновени дънни въдици с популярната пружи­на. Излизат предимно едри каракуди от порядъка на 500- 600 г. Кълването в първите дни на април е леко неуверено, но с всеки следващ ден, когато водата се затопли, рибите ще имат повече настроение.

Все пак да предупредим, че нивото се покачва, а в язо­вира се влива снежна вода (от топенето на снеговете по старопланинските ридове) и е възможно това да се отрази зле на активността. Във всеки случай, на Дупките при Долно Сахране рибарско присъствие ще е засилено до последния ден преди влизане на пролет­ната забрана.

Язовир „Копринка“ попада в тазгодишната заповед, изда­дена наскоро от земеделския министър, за разрешен нощен риболов в периода от 1 април до 1 ноември, извън периода на обичайната пролетна за­брана.

***

Припомняме, че управле­нието на рибните ресурси на язовир „Копринка“ бе предос­тавено на Централната рибноопазваща организация. Рибо­ловът там се извършва след издаване на членска карта на стойност 30 лева. За деца до 14-годишна възраст риболовът е безплатен, като те ще имат право на една въдица, а техни­ят придружител задължително трябва да притежава членска карта и заверен билет. За деца от 14 до 18-годишна възраст, пенсионери и инвалиди член­ската карта ще е на стойност 15 лева. Членските карти ще бъдат издавани от предста­вители на ЦРОО, които дено­нощно осъществяват контрол върху риболова. Всеки един посетител, който практикува риболов, ще бъде посетен на място. Всички други подроб­ности относно изискванията за риболов и престой може да бъ­дат уточнени с охранителите.

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ